KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ
Küçük Çamlıca Mh. Kısıklı Cd. No: 112/A
Üsküdar/İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 325 03 07
Faks: +90 (216) 325 03 09

KADEM Komisyon Faaliyetleri ve Strateji Geliştirme Çalıştayı Çalıştay Raporu

GİRİŞ KADEM, kurulduğu tarih 08.03.2013 tarihinden bu yana, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal hayatta daha aktif bir şekilde rol almaları,  kadınlarımızın haklarının ahlaki ve manevi değerler doğrultusunda her alanda savunulması amacıyla çalışmalar ve faaliyetler yürütmektedir. Kadınlara yönelik çalışmaların etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ekip çalışmasının öneminin farkında olan KADEM, farklı alanlarda çalışmalar [...]

KADEM Komisyon Faaliyetleri ve Strateji Geliştirme Çalıştayı Çalıştay Raporu 2014-06-11T01:12:53+00:00

Demokrasi Bağlamında Kadın STK’ların Rolü Çalıştayı, Çalıştay Raporu

ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ Temsili demokrasi, toplumun kendini temsil etmede kullandığı en meşru araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun yarısını oluşturan kadınların ve kadın odaklı çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının demokrasiye olan katkısı bu çalıştayın ana çıkış noktasını oluşturmaktadır. Kadınların demokrasi adına verdikleri mücadele tarihte belli noktalardan karşımıza çıkmaktadır. Temsil için oy hakkına sahip olma serüveni ülkeden [...]

Demokrasi Bağlamında Kadın STK’ların Rolü Çalıştayı, Çalıştay Raporu 2014-06-09T11:21:39+00:00

Türkiye’de Kadınların Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Siyasal Durumu Araştırması Raporu

Kadın ve Demokrasi Derneği öncülüğünde, PollMark araştırma şirketi ile birlikte, Türkiye’de yaşayan seçmen niteliğine sahip kadınların sosyo-kültürel durumlarını, politikaya katılım düzeylerini, siyasal tercihlerini etkileyen faktörleri ve çeşitli konulara ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla ‘Türkiye’de Kadınların Sosyal, Kültürel Siyasal ve Ekonomik Durumu Araştırması’ gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 26 il ziyaret edilmiştir. İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa, [...]

Türkiye’de Kadınların Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Siyasal Durumu Araştırması Raporu 2014-04-16T16:32:29+00:00

Kadın Konukevleri Çalıştayı Çalıştay Raporu

GİRİŞ Son yıllarda artış gösteren ve ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen “Kadına Yönelik Şiddet” olayları karşısında etkili yasal düzenlemeler yapılmış ve şiddete uğrayan kadınların korunması bir devlet politikası haline getirilmiştir. Kadınlarımızın şiddete katlanmak zorunda olmamaları için, gerekli barınma imkânını sunan Kadın Konukevlerine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda Kadın Konukevlerinin ülke genelindeki sayıları, [...]

Kadın Konukevleri Çalıştayı Çalıştay Raporu 2014-03-18T13:51:35+00:00

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklere Karşı Mücadele Çalıştay Raporu

GİRİŞ Aile kurumunun temel yapı taşını oluşturan evlilik ve evlilikte kadının yeri dünden bugüne çeşitli boyutlardan geçmiş fakat her hukuk sisteminin en önemli konularından biri olma özelliğini korumuştur. Günümüzde medyada yankı bulan, kadın ve erkeği olumsuz yönde etkileyen ve daha çok kadınların mağduriyeti ile sonuçlanan bu evlilik türlerinden biri de ‘erken yaşta ve zoraki’ evliliklerdir. [...]

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklere Karşı Mücadele Çalıştay Raporu 2014-03-18T13:53:15+00:00

Şiddet Nedir ve Şiddete Karşı Kadının Korunması ve Başvuru Yolları

ŞİDDET NEDİR VE ŞİDDETE KARŞI KADININ KORUNMASI VE BAŞVURU YOLLARI 1- KADINA YÖNELİK ŞİDDET NELERDİR? FİZİKSEL ŞİDDET Kadına yönelik şiddet türlerinden en yaygın olanı ve bilinenidir. Kadının canına kastederek yaşamına son vermek , dayat atmak , herhangi bir araç kullanarak darp etmek,  fiziksel şiddet olduğu gibi boğazını sıkmak , yüzüne kezzap atmak , tedavisine [...]

Şiddet Nedir ve Şiddete Karşı Kadının Korunması ve Başvuru Yolları 2017-03-22T11:46:33+00:00