/ III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Programı Açıklandı

III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Programı Açıklandı

 

7 Mart 2017 Salı günü 3.sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresinin programı belli oldu.

III. Uluslararasi Toplumsal Cinsiyet Adaleti

 ‘KADIN VE AİLE’

 KONGRESİ

 

PROGRAM AKIŞI

7 MART 2017

 

 

09:00-09:30

 

Kayıt

 

09:30-10:30

 

Açılış Töreni

Tanıtım Filmi

 

Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı

 

Prof. Dr. Nazım Ekren:İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

 

 

 

10:30-12:00

 

 

 

 

 

 

AÇILIŞ PANELİ: CİNSİYET ADALETİ PERSPEKTİFİNDEN AİLE

Moderatör: Doç. Dr. Oya Dağlar, İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar          

1. Prof. Dr. Mustafa Tekin: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Yapıbozumundan Bozuyapımına Cinsiyet ve Adalet

Dr. Nazife Şişman: Sosyolog- Yazar, Nihayet Dergi Yayın Koordinatörü,

21. Yüzyılda Biyoteknoloji ve Değişen Yaşam Döngüsü: Üremenin, Anne-               Babalığın ve Ailenin Dönüşümü

Prof. Dr. Farid Sufian bin Shuaib: Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Medeni Hukuk Bölümü Başkanı,

Women, Family, Pluralism and the Law in Malaysia

Prof. Dr. Sefa Saygılı: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

“Babasız” Aile, “Ailesiz” Baba

 

12:00-13:00 Öğle Yemeği
 

13:00-14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. OTURUM

 

SALON A: AİLE VE EVLİLİK

 

Moderatör: Doç. Dr. E. Sare Aydın, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Konuşmacılar

1.      Yrd. Doç. Dr. Tuba Yaylacı: Gelişimsel Psikiloji Açısından Evlilik Yaşı

2.      Dr. Rabiye Yılmaz: Neslin Devamı: Herşeye Rağmen Her Şekilde mi? Sınırlar,İhlaller, Dikkatler

3.      Prof. Dr. Manal Abul Hasan: The agenda of Female Anchors at Arabic-Language State-Owned International TV Channels

 

SALON B: AİLE İÇİ ŞİDDET ve KADIN

 

Moderatör: Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, İstanbul Üniversitesi

Konuşmacılar:

1.      Esra Güney: Kadın ve Duygusal/ Psikolojik Şiddet

2.      Hatice Han Er: Rutin Faaliyet Teorisi:Çocuk İstismarının Vuku Buluşu ve Engellenmesine Yönelik Kriminolojik Yaklaşım

3.      Yrd.Doç.Dr. Ayşe Alican Şen, Doç.Dr. Bülent Şen, Arş.Gör. Çiçek Üşümezgezer: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede ŞÖNİM Hizmetlerinin Kurumlar Arası İşbirliği Ekseninde Sorgulanması

 

SALON C:  AİLE ve ÇALIŞAN KADIN

 

Moderatör: Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman, Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. E. Sahra Öztürk: Çalışma Yaşamında İkiz Rakip Üretimi: Kadının Kadına Engeli

2. Dr. Yonca Altındal: Kadınları Tepeden Tırnağa Boyayan Kadınlar: Güzellik Salonlarında Çalışan Kadınların İş, Yaşam ve Aile Döngüleri

3. Dr. Mustafa Kemal Kördeve: Kadınların Esnek Çalışma Uygulamarı İle Çalışma Hayatına Katılımının Sağlanması

 

14.30-14.45 Çay&Kahve Arası

 

 

14.45-16.15         

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OTURUM

 

SALON A:  AİLE ve GÖÇ

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat: Penn State Üniversitesi, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Konuşmacılar:

1.      Dr. Fatih Yaman: Mültecilik ve Entegrasyon Ekseninde Kimliğin Yeniden İnşası

2.      Şefika BİÇER: Savaşın Aileler Üzerindeki Etkileri: Suriye

3.      Aysel Özdemir, Funda Budak: Göçün Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

4.    Samiha Khelifa: İşgal Dönemlerinde Kadın ve Aile: Cezayir ve Filistin Özelinde

 

SALON B: AİLE ve TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Birsen Banu Okutan, İstanbul Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Esma Kabasakal: Anne Sütü Merkezleri: Toplum İnançlarının Gözetilmesinde Sağlık Profesyonellerinin Rolleri

2. Sinay Avşar: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü: Küllerinden  ‘Yeni Erkek’liğin Doğuşu

3. Serdarhan Duru, Prof. Dr. Veli Duyan: Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri

 

SALON C: AİLENİN MEKANSAL ve TARİHSEL ANALİZİ

 

Moderatör:  Yrd. Doç. Dr. Saliha Gümrükçüoğlu, İstanbul MedeniyetÜniversitesi

Konuşmacılar:

1. Arş. Gör.Sevim Gülen Özaktan, Yrd. Doç. Yavuz Arat: Değişen Toplumsal

Cinsiyet Rollerinin Mekansal Analizi

2. Emine Banu Burkut: Metropol Şehir İstanbul’da “Anne ve Çocuk” Olmak

“Anne-Çocuk” Odaklı Mekan Tasarım ve Uygumaları

3. Prof. Dr. Hayri Erten: On Sekizinci Yüzyıl Konya Mahkeme Kararlarında         Kadınların Erkekler Karşısındaki Konumu

 

 

 

 

16:15-16:30

 

 

Çay & Kahve Arası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30-18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OTURUM

 

SALON A:  AİLE ve KİTLE İLETİŞİMİ

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar:

1.      Yrd. Doç. Dr. Âdem Palabıyık: Kürt Siyasi Hareketlerinin Kürt Aile Sistemi Üzerindeki Dezenformasyonu ve Kayıp Nesil

2.      Kevser Gülnur Gökçe: Sanal Dünyanın Gerçek Mağdurları: Siber Ortamda Çocuk İstismarı

3.      Gamze Gezginci, Şevki Işıklı: WEB 2.0 Dişil Usu Yeniden İnşa Edebilir mi?

4.    Merve Şen: Medyadaki Subliminal Mesajların Çocuklara Yansıması

 

 

SALON B: İSLAM’DA AİLE

 

Moderatör:  Yrd. Doç. Dr. H. Şule Albayrak, Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Arzu Arıkan: Aileyi İlgilendiren Bazı Kavramların Semantik Analiz

2. Dr.Emine Gümüş Böke: İslam Hukukunda Kadın ve Hakları

3. Dr. Süleyman Gümrükçüoğlu: Çocuğun Dini Eğitiminde Ailenin Rolü

 

 

SALON C: GELENEK VE MODERN ARASINDA AİLE

 

Moderatör:Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Fatma Hümeyra Özbek: Modern Türk Toplumunda Vekil Dindar Olarak Kadın

2. Yrd. Doç. Dr. Birsen Banu Okutan: Düşünümsel Modern Dünyada Ailenin Sefaleti

3. Zehra Zeynep Sadıkoğlu: Yalıtılmış Çekirdek Aile ve Modern Türk Ailesi

 

 

18:00-18:30 Kapanış