/ KADIN 20 (W20 RAPORU) AÇIKLANDI

KADIN 20 (W20 RAPORU) AÇIKLANDI

2014  – 2015 G20 Türkiye Dönem Başkanlığında kuruluşu gerçekleşen ve KADEM’in de icra komitesinde yer aldığı “Kadın 20 Raporu” hazırlandı.

Kadın 20 Raporunda, KADEM’in de yürütme komitesinde yer aldığı Kadın 20’nin kuruluş süreci, hedefleri, bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmaları, düzenlediği paneller, istişare toplantıları, zirveler ve anket çalışmaları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Rapor, Kadın 20’nin G20’ye dünya kadınlarının durumu ve beklentileri bağlamındaki etkilerine de yer vermiştir. Ayrıca raporda bu yıl ilk defa Türkiye Dönem Başkanlığında kurulan Kadın 20’nin
2016 yılında başkanlığı devralan Çin’e bıraktığı birikim ve altyapıyı sunmak hedeflenmiştir

KADIN 20 (W20) RAPORU