/ Önce Adam ol Kampanyası Tanıtım Filmi

Önce Adam ol Kampanyası Tanıtım Filmi

ÖNCE ADAM OL!

24-25 Kasım 2014 tarihinde, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne ev sahipliği yapan KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği olarak,  “Herkese Karşı Her Türlü Şiddetle Mücadele Etmek” ilkesiyle yola çıkılmıştır.

25 Kasım 2014 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü özelinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacına yönelik, bu şiddetin en önemli failleri olan erkekleri muhatap alan  “önce adam ol” kampanyası yürütülmüştür.

#önceadamol

Önce Adam Ol

Önce Adam Ol