2. KADEM Akademi Çalıştayı

Kadın Dostu Kentler ve Belediyeler

Sheraton Grand Istanbul Atasehir
09.07.2024

Çalıştay Programı

Çalıştay Masaları ve Konu Başlıkları

Çalıştay, iki oturumdan oluşacak şekilde planlanmıştır. Çalıştay süresince her masa iki konuyu ele alacaktır. Bu yöntemle, her masa ilk oturumda bir konuyu, ikinci oturumda ise başka bir konuyu ele alarak, iki farklı konuda derinlemesine görüş alışverişi yapma fırsatı bulacaktır. Bu sayede, katılımcılar çeşitli perspektifler geliştirebilecek ve çözüm önerileri daha zengin ve kapsamlı bir hale gelecektir.

Masa 1: Güvenli ve Erişilebilir Kamusal Alanlar

 • Kentlerin kadınlara yönelik olarak tasarlandığını düşünüyor musunuz? Bu tasarımın eksiklikleri ve güçlü yönleri nelerdir?
 • Toplu taşıma araçlarında kadınların deneyimlerini nasıl değerlendirirsiniz? (Zorluklar ve iyileştirme önerileri)
  • Şehir içi ulaşımın kadınlar için erişilebilirliğini, güvenliğini ve kadınların toplu taşıma araçlarındaki deneyimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Engelli, yaşlı ve göçmen kadınlar için ne gibi iyileştirme önerileriniz var?
 • Kamusal alanların (açık ve yeşil alanlar, pazar yerleri, meydan ve parklar) kadınlar için güvenliğini, erişilebilirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tasarımda eksiklikler ve güvenlik önlemleri nelerdir?
 • Kentinizde afet durumlarında erişilebilir toplanma ve barınma alanlarının mevcut durumunu ve iyileştirme yollarını nasıl görüyorsunuz?
 • Kadınların kent yaşamına aktif katılımını engelleyen faktörler nelerdir? Bu katılımı arttırmak için neler yapılabilir?
 • Kentinizi aile dostu olma boyutunda nasıl değerlendirirsiniz? Belediyelerin aile dostu politikaları nasıl geliştirilebilir?
 • Kentte kadınların güvenliğini ve yaşam kalitesini artırmak için ne tür çevresel düzenlemeler ve teknolojik yenilikler yapılabilir?

*6 Şubat depremini yaşayan şehirlerden gelen temsilcilerin, her soruya kendi şehirleri özelinde yaklaşmalarını ve afet sonrası iyileşme süreçlerine dair özel durumları gündeme getirmelerini rica ederiz.

Masa 2: Sağlık ve Sosyal Hizmetler

 • Kentinizde sunulan kadın sağlığı hizmetlerini nasıl değerlendirirsiniz? (Engeller, kolaylıklar, bölgesel farklılıklar)
  • Gebe ve yeni doğum yapmış kadınlara yönelik destek hizmetlerini nasıl değerlendirirsiniz? (Yeterlilik, artırma yolları)
 • Engelli, göçmen, mülteci ve yaşlı kadınların sağlık ve sosyal hizmetlere erişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? (Zorluklar, iyileştirme önerileri, psikososyal destek, ekonomik destek, aile destek, ebeveynlik destekleri gibi hizmetlerin yeterliliği)
 • Kentinizdeki kadınların kadına yönelik şiddet durumunda başvurabilecekleri kaynaklarla ilgili bilgi, erişim ve hizmet alma durumlarını nasıl değerlendirirsiniz? Belediyelerin bu konudaki rolü nedir ve kadınların bu hizmetlerden daha çok haberdar olması için neler yapılabilir?
 • Kadınların sosyal hizmetlere erişimini nasıl değerlendirirsiniz? (Psikososyal destek, ekonomik destek, engellilik, yaşlılık, göçmenlik gibi durumlara yönelik hizmetler, aile destek, ebeveynlik destekleri gibi konulardaki yeterlilik, haberdar olma durumu)
 • Sosyal hizmetlerin çeşitliliği ve kapsamını kadınların ihtiyaçlarını karşılamada nasıl değerlendirirsiniz? (Güçlü yönler, eksiklikler)
 • Kadınların sağlık ve sosyal hizmetlere erişimini artırmak için hangi adımlar atılabilir? (Teknoloji kullanımı, yenilikçi uygulamalar, toplumsal farkındalık)

*6 Şubat depremini yaşayan şehirlerden gelen temsilcilerin, her soruya kendi şehirleri özelinde yaklaşmalarını ve afet sonrası iyileşme süreçlerine dair özel durumları gündeme getirmelerini rica ederiz.

Masa 3: Eğitim ve Dijital Erişim

 • Kentinizde belediyeler tarafından kadınlara yönelik yapılan eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz? (Yapılıyor mu, kapsamı ve erişimi yeterli mi?)
  • Bu faaliyetlerin kapsamı ve erişimini nasıl değerlendirirsiniz? (Güçlü yönler, eksiklikler)
  • Bu faaliyetlere katılım oranlarını nasıl değerlendirirsiniz? (Yeterlilik, iyileştirme yolları)
  • Kadınlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri nasıl geliştirilebilir? (Öneriler)
 • Kentinizde kadınların teknoloji kullanımı ile ilgili ne tür sorunları var? (Genel değerlendirme, sorunlar)
  • Kadınların dijital teknolojilere erişiminde yaşanan zorlukları nasıl değerlendirirsiniz? (Engeller, çözümler)
  • Kadınların özellikle COVİD dönemindeki teknoloji deneyimlerini nasıl değerlendirirsiniz?
  • Kadınların dijital okuryazarlık seviyelerini nasıl değerlendirirsiniz? (Yeterlilik, geliştirme yolları)
  • Dijital platformlarda kadınların karşılaştığı güvenlik ve gizlilik sorunlarını nasıl değerlendirirsiniz? (Sorunlar, çözümler)
 • Kadınların teknolojiye erişimini nasıl artırabiliriz? (Öneriler, stratejiler)
  • Dijital okuryazarlık eğitimleri nasıl daha erişilebilir hale getirilebilir? (Yöntemler, programlar)
  • Belediye ve yerel yönetimler, kadınların dijital dünyaya entegrasyonunu nasıl destekleyebilir? (Destek yöntemleri, projeler)
  • Belediyeler, kadınlara yönelik dijital hizmetlerin tanıtımını ve erişimini nasıl artırabilir? (Tanıtım stratejileri, erişim kolaylıkları)

*6 Şubat depremini yaşayan şehirlerden gelen temsilcilerin, her soruya kendi şehirleri özelinde yaklaşmalarını ve afet sonrası iyileşme süreçlerine dair özel durumları gündeme getirmelerini rica ederiz.

Masa 4: Katılımcı Yönetişim, Kent Yönetiminde ve Planlamasında Kadın Katılımcılığı

 • Yaşadığınız kentte kadınların belediyelerdeki karar alma mekanizmalarındaki temsil oranını ve kent yönetimi ile planlamasında kadın katılımcılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreçlerde kadınların daha aktif rol almasını engelleyen yapısal ve kültürel engeller nelerdir? Bu engellerle nasıl mücadele edilebilir? (Yeterlilik, geliştirme yolları, engeller, mücadele yöntemleri)
 • Kent konseyini daha önce duydunuz mu? Üye seçimlerini, etkinliklerini ve kadınların kent konseylerindeki temsil oranını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konseylerde kadın temsilcilerin etkinliğini artırmak için hangi yöntemler kullanılabilir? (Genel değerlendirme, öneriler, yöntemler)
 • Kadınların karar alma süreçlerine katılımı nasıl artırılabilir? Yerel yönetimlerdeki temsil oranlarını artırmak ve kadınların kentsel hizmetlere yönelik taleplerini iletebilecekleri platformlar oluşturmak için hangi politikalar ve stratejiler uygulanabilir? (Stratejiler, politika önerileri, platform önerileri)
 • Kadın sivil toplum kurumları ve belediyeler arasında yeterince işbirliği olduğunu düşünüyor musunuz? Bu işbirliğini engelleyen faktörler nelerdir ve işbirliğini artırmak için hangi mekanizmalar oluşturulabilir? Kadınların kent planlamasına katılımını teşvik etmek için hangi stratejiler uygulanabilir? (Genel değerlendirme, engeller, öneriler, stratejiler)

*6 Şubat depremini yaşayan şehirlerden gelen temsilcilerin, her soruya kendi şehirleri özelinde yaklaşmalarını ve afet sonrası iyileşme süreçlerine dair özel durumları gündeme getirmelerini rica ederiz.