Hasan Süheyl Tokuz
Dış İlişkiler Birim Sorumlusu

Hasan Süheyl Tokuz 1995 yılında İstanbul-Fatih’te doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2013 yılında İstanbul Şehir Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başladı ve Şubat 2018 tarihinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Tokuz Şubat 2018 tarihi itibari ile İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Tokuz akademik çalışma alanı olarak Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye-Afrika ilişkileri üzerine çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Tokuz eğitim ve öğretim hayatı boyunca çeşitli STK’larda aktif görevler almış ve kendi üniversitesi içerisinde çeşitli topluluklarda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2014-2015 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Genç KADEM kulübü başkan yardımcılığı görevine başlamıştır. 2015 yılında Üsküdar Üniversitesi PAMER (Postkolonyal Araştırmalar Merkezi) bünyesinde görev almıştır. 2015 yılı içerisinde Uluslararası Vuslat Derneği Gençlik yapılanması üyesi olmuştur. Bunun yanında 2017 senesinde İstanbul Şehir Üniversitesi MOIC Kulübü kurucu başkanlığı yapmıştır ve aynı yıl İstanbul Şehir Üniversitesi Diplomasi Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Aynı sene içerisinde Şehir ALUMNI Ar-Ge Komisyonu üyesi olmuştur. 2017 senesinde Genç KADEM Üniversite Kulüpleri Koordinatörlüğü görevini yürütmeye başlamıştır. Ağustos 2018 tarihi itibari ile Genç KADEM Dış İlişkiler Birimi Koordinatörlüğü görevini yürütmeye başlamıştır.

Tokuz, 2016 senesinde KADEM tarafından düzenlenen 2.Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde mihmandar olarak görev almıştır. Bunun yanında KADEM Gençlik Komisyonu Kapsamlı Ülke Analizi – Paneli Latin Amerika (Brezilya, Arjantin, Meksika) programında panelist, 3.Kapsamlı Ülke Analizi Paneli Avrupa – Avrupa (Ingiltere, Rusya, Almanya) programında moderatör olmuştur. 2017 senesinde Genç KADEM tarafından düzenlenen II. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı  – Sorunsuz Dünya – Göç Masası moderatör olarak görev almıştır.

Tokuz, 2014 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanlığında sırası ile 2014 ila 2015 yılları arasında Seçim İşleri Birimi Komisyon Üyeliği, 2015 ila 2016 yılları arasında İnsan Hakları Birimi Komisyon Üyeliği ve Komisyon Sekreterliği ve 2016 yılı Mart Ayı itibari ile Yeni Seçmen Birimi Komisyon Üyeliği ve Komisyon Sekreterliği görevlerini yürütmüştür.

Tokuz, iyi derece İngilizce bilmektedir. Örgün hayatı boyunca çeşitli eğitimler alarak kendisini geliştirmeye gayret etmiştir. Bahçesehir Üniversitesi  Diplomatlık Akademisi (Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu),Bahçesehir Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi (Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu) Postkolonyalist Açıdan Kültürel, Siyasal, İktisadî Mukavemet Dinamikleri ( PAMER Siyaset Okulu) Bahçeşehir Üniversitesi- ELAIC (Avrasya-Latin Amerika Uluslararası Konferansı (Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu) İstanbul Şehir Üniversitesi – Yönetimde KAD Zirvesi (İstanbul Şehir Üniversitesi KAD) İstanbul Şehir Üniversitesi- Siyaset Akademisi 16 (İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Otağı) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi- ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu (ORSAM-Kemerburgaz Üniversitesi)Üsküdar Üniversitesi-PAMER- Yeni Bir Paradigmaya Doğru Küresel Düzlemde Etnik Kimlik, Sistem ve Güvenlik Sorunları. ORDAF ve İNSAMER- Ortadoğu Okulu- Ortadoğu Tarihi, Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Jeopolitiği 2, ICYF-DC – MOIC – 10 week Academic Training and Diplomatical Simulation ,IIFC- Introduction to Islamic Finance, Islamic Finance Techniques, Legal Framework Reframing Islam and Capital, Capital Markets, Governance, Debt-Risk and Ownership gibi çeşitli sertifika ve eğitim programlarına katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

Tokuz 2016 yılı Haziran Ayı içerisinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığında staj yapmıştır. Bunun yanında 2016-2018 eğitim ve öğretim seneleri içerisinde İstanbul Şehir Üniversitesi Mentorlük Programında çalışmıştır. Tokuz 2018 Şubat-2018 Ekim tarihleri arasında Yeryüzü Doktorları Derneği Kurumsal İletişim Departmanında Gönüllü İlişkileri Yetkilisi olarak çalışmıştır.