II. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ YAKLAŞIYOR!

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) cinsiyet adaletini merkeze alan, kadın ve erkeğin haklara, fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak kadının siyasal, sosyal ve ekonomik alanda temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin misyonu, kadın hakları ve fırsat eşitliği konularında toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasına, kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. KADEM, kadın çalışmaları konusunda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açılarını içeren çok disiplinli bilimsel makalelere yer veren, ulusal hakemli Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

Kuruluş amaçlarına uygun olarak;  kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak,  kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak ve Toplumsal Cinsiyet Adaleti kongre konu başlığının altında kadın ve yoksulluk konusuna dikkat çekmek üzere KADEM, Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 3 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul’da Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Yoksulluk konulu bir kongre düzenleyecektir.

Kongre,  kadın ve yoksulluk teması üzerinden cinsiyet adaletini masaya yatırmaktadır. Kongrede sunulacak bildirilerle; yoksullukla mücadelede farklı bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, yoksulluk sorununun çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılması, yoksullukla mücadelede yürütülen politikaların müzakere edilmesi, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulması gibi alanlara katkı sağlanması hedeflenmektedir.

II. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ: KADIN VE YOKSULLUK KONGRESİ

PROGRAM AKIŞI

3 MART 2016

 09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:30 Açılış Töreni Tanıtım Filmi ve Açılış Konuşmaları

Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz: KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Nazım Ekren: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

10:30-12:00 AÇILIŞ PANELİ 

Moderatör: Sevgi Kurtulmuş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Konuşmacılar

Sema Ramazanoğlu: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Süleyman Soylu: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Ömer Çaha: Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Piyale Çitil: Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) Yönetim Kurulu Başkanı

12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:30  I. OTURUM 

SALON A

Moderatör: Oya Dağlar Macar, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Konuşmacılar

1. Şirin Dilli, Laura NavarroGarcia: Göç, Yoksulluk, Dışlanma ve İslami Feminizm

2. Mustafa Tekin: Kadına “Yoksul” Bakışlar: Profanın Dar Dünyasından İslam’ın Geniş Evrenine

3. Suzan Karaman: Yoksulluğu Eritmede Kadın İşgücü ve Din

4. Ömer Faruk Işıklı: İslami Sosyal Sektör Organizasyonları: Üreten Kadın Tipolojisi Üzerine Sosyolojik İnceleme

SALON B

Moderatör: Saliha Okur Gümrükçüoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Seçil Özay, Kübra G. Yiğitbaşı: Sosyal Dışlanma Cenderesinde Kadın İntiharı Haberlerine Yönelik Bir Analiz Çalışması

2. Muhammed Arpacık: Ulusal ve Uluslararası Basında Mülteci Kadınların Haberleri ve Haber Fotoğrafları

3. Yaşar Barut, Kemal Özcan, Volkan Duran, Hüseyin M. Bulut: Ulusal Basında Kadın ve Yoksulluk Olgusunun Ele Alınışı

4. Emel İştar: Türkiye’de Kadın Girişimciliği: Gazete Haberleri Üzerinde Bir Araştırma

SALON C

Moderatör: Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Rektörü

Konuşmacılar:

1. Berna Gökçen Ayan: Kız Çocukların Türk Sosyal Güvenlik Hukukundaki Hakları

2. Fehim Üçışık: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ve 1982 Anayasasına Göre Kadınların Çalışması

3. Faruk Dündar: Edebiyatta Kadın Mültecilere Bir Örnek: Shauzia

4. Cafer Özdemir: Özgün Fikirlerin Kaynağı Olma Bağlamında Türk Kadınına Masal Penceresinden Bakmak

 14:30-14:45 Çay & Kahve Arası
14:45-16:15       II. OTURUMSALON A

Moderatör: E. Sare Aydın Yılmaz,  İstanbul Ticaret Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Canan Coşkun: Suriyeli Kadın Mülteciler ve Yoksulluk: Malatya Örneği

2. Esra Karadaş: Mardin İli Mültecileri Üzerinde Yoksulluğun Feminizasyon ve Capability Örneği

3. Gülferah Bozkaya: Aynı Dünyada Ayrı Dünyaların Yoksulluğu: Kadın Sığınmacılar

4. Aylin Doğan: Suriye’deki Göç Sürecinde Kadın Mültecilerin Yoksullukla Mücadelesi

SALON B

ModeratörHavva Çaha, Araştırmacı/Sosyal Politikacı

Konuşmacılar:

1. GülderenDurna: Çifte Yoksulluk: Engelliyim, Kadınım Kamusal Alanda İstihdam Edilen Engelli Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2. Yasemin Esen, Meryem Gökyar: Kentte ve Kırda Yaşlı Kadınların Yoksulluğu ve Yalnızlığı

3. Sümeyra Koçtürk, Emine Yavuz, Büşra Yavuz: Kırsal ve Kentsel Açıdan Kadının Yoksulluğu

4. Bahsanda Rafiyeva: Mülteci Kadın Olmak ve Yoksulluk

SALON C

Moderatör: Fatma Elif Kılınç, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

Konuşmacılar:

1. Hakan Karaman, Mustafa Çelik: Küreselleşme ile Değiştirilen Kadın Algısı

3. Özlem Ünlü: Göçmen kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Haksızlıktan Yoksulluğa

4. Didem Baş Bilge: Sosyo-İktisadi Değişimler ve Kültür-Gelenek Etkisi Arasında Sıkışmış Müslüman Kadın Kimliği: Kuzey Kafkasya Örneği

16:15-16:30  Çay & Kahve Arası 
16:30-18:00    III. OTURUM 

SALON A

Moderatör:  H. Şule Albayrak, Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Ahmet M. Eyitmiş, Ayfer N. Eyitmiş, Mutlu Aslantürk: Mikro Kredi/Girişimcilik Kredisi Ne Kadar Başarılı? Kahraman Maraş Örneği

2. Uğur Albayrak: Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Mikro Kredi Uygulamaları: Yalova Örneği

3. Nurten Küçük, Orhan Küçük: Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Katılmalarında Hibe Desteklerinin Önemi: Üç Başarı Hikâyesi

4. Feyza Gizligider: Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Çözüm Önerileri

SALON B

Moderatör: Hatice Karahan, İstanbul Medipol Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Özge Korkmaz: Kadın İşgücüne Katılma Eğilimleri: Türkiye Örneği

2. Zeynep Müjde Sakar:  Girişimcilik ve Kalkınmada  kadın

3. Uğur Sönmezoğlu: Kadın Girişimciliğinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

4. Bahar B. Doğan, Mehmet Kaya: Türkiye’de Kadın Çalışsa da Yönetici Olabiliyor mu? Üniversiteler Üzerine Bir Analiz

SALON C

Moderatör: Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Esra Yüksel, Funda H. Sezgin: İnsani Gelişme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Arasındaki ilişkinin Panel Regresyon Analizi ile İncelenmesi

2. Habibe Öçal: Kadının YoksulluklaKimlikleştirilmesi

3. Gökçen Sayar Özkan: Yoksulluğun Kavramsal Çerçevesi İçinde Kadın

4. Büşra Küçükkayış Bilgin: Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü

18:00-18:30 Kongre Sonuç Bildirisi ve Kapanış

KADIN-VE-YOKSULLUK-1-3-(1)-(1)

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top