KADEM Vakfı Yurt Dışı Lisansüstü Burs Başvuruları Başladı

KADEM Vakfı olarak, Sosyal Bilimler’de tezli yüksek lisans-doktora öğrenimi yapmakta olan, tez konusu olarak kadın çalışmalarını belirlemiş 5 kız öğrenciyi burs ile desteklemek amacındayız. Böylece;

 • Bilim insanlarının yetişmesine,
 • Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağının yetişmesine,
 • Öğrenim sırasında yapılan tez çalışmalarının sivil toplum kuruluşları ile etkileşim içerisinde yürütülmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR

Adaylarda Aranan Şartlar

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Yüksek lisans başvurusu için en fazla 25, doktora için en fazla 40 yaşında olmak,
 • Aşağıdaki Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak,
  • Antropoloji
  • Edebiyat
  • Ekonomi
  • Felsefe
  • Hukuk
  • İlahiyat
  • Psikoloji
  • Radyo TV ve Sinema
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Sosyoloji
  • Sosyal Hizmetler
  • Tarih vb.
 • Adayların tezlerini kadın çalışmaları alanında yapıyor olması.
 • Adayların lisans not ortalamasının en az 3,00 (100’lük sistemde en az 76,66 olması) gerekmektedir. Doktora öğrencileri için ayrıca yüksek lisans not ortalamasının en az az 3,50 (100’lük sisteme göre en az 88,33 olması) olması
 • YDS yabancı dil sınavlarından en az 80 puan almış olmak. Uluslararası yabancı dil sınav sonuçları için ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınır.
 • Yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilen kişiler bursiyer olarak ilan edilmiş olsalar dahi, bursiyerlik hakları iptal edilir, varsa ödenmiş bursları geri alınır.
 • Burslar 1 öğrenim yılı için verilir. Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için Burs Komisyonu’nun bursiyerlerin transkriptleri esas alınarak değerlendirmesiyle belirlenir.
  Bursiyerlerden, 6 aylık eğitim değerlendirme raporu veya hazırladıkları çalışmalardan örnekler talep edilecektir.
 • Bursiyerler, burs süresince veya burslarının tamamlanmasından sonra KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde değerlendirilmek üzere kadın çalışmaları alanında iki makale yazmaları zorunludur.
  KADEM Akademi üyesi akademisyenler bursiyerlere burs süresince mesleki gelişim alanında mentörlük yapacaktır.

Başvuru Süreci:

 • Başvurular için kademvakfi.org.tr adresindeki başvuru formu doldurulup ön başvuru yapılacaktır, elden veya posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.Mülakat esnasında başvuru formunun imzalı çıktısı mülakat komisyonuna teslim edilir.
 • Yüksek lisans için lisans diploması, öğrenci belgesi ve lisans transkripti,
 • Doktora için yüksek lisans diploması, öğrenci belgesi ve yüksek lisans transkripti,
 • Yurtdışında kabul edildiği tezli yüksek lisans veya doktora programından kabul mektubu/yazısı,
 • Özgeçmiş,
 • Referans mektubu.

Yukarıda talep edilen belgelerin info@kademvakfi.org.tr adresine pdf formunda e-posta gönderimi yapılması gerekir.

Başvuru ve değerlendirme takvimi:

Başvuru dönemi: 24.12.2018 – 15.01.2019

Mülakat tarihleri: 22-23-24 Ocak 2019

Burs kazananların ilanı: 28 Ocak 2019

Lisansüstü burs miktarları:

Yüksek Lisans: Başka bir kurumdan burs alıyorsa,

Amerika için; 400 USD
Avrupa için; 400 EURO

Doktora: Başka bir kurumdan burs alıyorsa,

Amerika için; 700 USD
Avrupa için; 700 EURO

Yüksek Lisans: Başka bir kurumdan burs almıyorsa,

Amerika için; 600 USD
Avrupa için; 600 EURO

Doktora: Başka bir kurumdan burs almıyorsa,

Amerika için; 1000 USD
Avrupa için; 1000 EURO

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top