Akademik Araştırma Geliştirme Komisyonu

Sayısal verilerin bilimsel çalışmaların toparlanması ve raporlamasını yapar, ulusal ve uluslararası hakemli kadın dergisi çıkarır.
Devamı…

Dış İlişkiler Komisyonu

Yurtdışı kadın örgütleri ile temasa geçerek işbirliği yapar, uluslararası ortak konferanslar, seminerler saha ziyaretleri konuları üzerine odaklanır.
Devamı..

Halkla İlişkiler Komisyonu

Üyelik çalışmaları, temel yeni üye edinme ve mevcut üyelerin durumu ile ilgilenir, derneğin toplumla olan temasında aktif rol üstlenir.
Devamı…

Eğitim Komisyonu

Derneğin eğitim dünyası ile olan ilişkilerini düzenler, eğitim faaliyetlerini takip eder, seminer, konferans vb. etkinlikler organize eder.
Devamı…

Basın – Medya – İletişim Komisyonu

Derneğin medya dünyası ile olan ilişkilerini düzenler, sosyal medya, yazılı-görsel medyada yer alan olumlu- olumsuz kadın haberlerine tepki verir, yazılı basın bildirileri ve açıklamalar yapar. Medya dünyasından kadın yazarları ve çalışanları bir araya getirir ve sektöre yönelik programların yapılmasını organize eder.
Devamı…

Hukuk Komisyonu

Kadının yasal haklarını ve yapılan idari düzenlemeleri öğrenmelerine yardımcı olur ve bu konuda kampanyalar, eğitimler, seminerler hazırlar ve kitap çalışmalarında bulunur.
Devamı…

Gençlik Komisyonu

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin gençlere yönelik yapılacak faaliyetlerini denetler. Genç üyelerin derneğimize kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
Devamı…

Toplumsal Farkındalık ve Destek Komisyonu

Sosyoloji, edebiyat, tarih, sanat, kültür ve siyasal konularda fikir alışverişinde bulunarak, özgün projeleri ve faaliyetleri hayata geçirir. Kadının toplumsal hayatına katkı sağlayacak organizasyonlarda ve kampanyalarda bulunarak derneğin aktif kalmasını sağlar.
Devamı…

İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu

İş dünyasındaki ve çalışma hayatındaki kadının sorunlarını tespit eder ve bu doğrultuda projeler üretir.
Devamı…

Kültür ve Sanat  Komisyonu

Geleneksel sanat dallarımız, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim gibi sanat dallarının desteklenmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunur.
Devamı…