Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu

Çalıştay Raporu'nun Önsöz'ünden “Kadına yönelik şiddet” ve özelde “aile içi şiddet”; boyutları, türleri ve farklılıkları ne olursa olsun, bölge ve coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyada kadınların karşı karşıya kaldıkları ortak bir sorundur. Toplumsal bir olgu olan kadına yönelik şiddet, temelde kadın-erkek arasındaki güç ilişkisinden kaynaklı kadın mağduriyetine dayanan bir insan hakları ihlalidir. Ülkemizde kadına yönelik şiddete ilişkin [...]

2022-02-16T11:12:32+03:0021 Ocak 2015 Çarşamba|

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇALIŞTAYI BASINA SUNUM METNİ

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU BASINA SUNUM METNİ Ülkemizde her gün onlarca kadın şiddete maruz kalmakta ve hatta bazı şiddet vakıalarında ölümle neticelenen vahim sonuçlar doğmaktadır. Adli sicil istatistik verilerine göre 2013 yılında şiddetten korunmak için 176.478 kişi mahkemelere başvurmuştur. Bu günlük olarak ortalama 480 kişiye tekabül [...]

2022-02-16T11:13:15+03:0021 Ocak 2015 Çarşamba|

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı Raporu Lansmanı

Bir çok hukukçunun ve STK’nın da katkıda bulunduğu “Kadına Yönelik Şiddet Ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi” Çalıştayı’nın  Raporu’nun açıklandığı basın lansmanı 21 Ocak 2015 Çarşamba günü Taksim Titanic Hotel’de gerçekleştirildi.İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇALIŞTAY RAPORUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİİSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇALIŞTAYININ BASINA SUNUM METNİ

2022-02-16T11:27:22+03:0021 Ocak 2015 Çarşamba|

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, 30 Eylül 2014 tarihinde,  “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı “Ailenin korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un hukuki ve toplumsal boyutunun tartışılması amacıyla, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde [...]

2022-02-16T13:17:46+03:002 Ekim 2014 Perşembe|

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇALIŞTAYI / 30.09.2014

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin gerçekleştirdiği kadına yönelı̇k şı̇ddet ve aı̇le ı̇çı̇ şı̇ddetı̇n önlenmesı̇nde ı̇stanbul sözleşmesı̇ çalıştayı sonuç raporu metnine ulaşmak için tıklayınız.

2022-02-16T13:20:33+03:0030 Eylül 2014 Salı|
Go to Top