Türkiye’nin CEDAW Komitesi’ne Sunduğu Yedinci Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu

CEDAW Komitesi’nin 47. Oturumu için
Temmuz 2016
Hazırlayan KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)

KADEM CEDAW Raporu için tıklayınız