İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli Davası Hakkında Kamuoyu Açıklaması

2019 yılı Ağustos ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’ne bağlı İSMEK Merkezleri Bölge Sorumluları toplantısında başörtülü kadın çalışanlara ağır hakaretlerde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında açılan davada mağdur kadınların yanındayız.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1996 yılında bir sosyal doku projesi olarak başlatılan ve kadınların istihdamında çok önemli katkıları olan bir merkezde kamu görevi yerine getiren kadın çalışanlarin yine ‘kadın’ bir yönetici tarafından cinsiyet, din, inanç ve fikirleri nedeniyle aşağılayıcı bir muameleye muhatap olmaları kabul edilemez bir tutumdur.

Suç duyurusunda bulunan mağdur çalışanların sırf dinî inançlarından dolayı tercih ettikleri kıyafetleri nedeniyle “Terliyorsunuz, kokuyorsunuz” şeklinde tahkir edici ifadelerle maruz kaldıkları bu hakaret, mağdurlara psikolojik şiddet olmasının yanında, toplumsal barışı hedef alması bakımından da TCK madde 216 unsurlarını içermekte olup “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu teşekkül ettirmektedir.

Anayasa ile teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklere, bu milletin öz değerlerine karşı topyekûn mücadeleye girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihi olan 28 Şubat’ı 23 yıl sonra yeniden hatırlatan bu pervasızlığı görmezden gelmek mümkün değildir. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi içinde bulunduğumuz çağda artık sözkonusu bile edilememelidir.

KADEM olarak bizler, insanlık onurunun ve temel hakların hiçe sayıldığı her vakada, inançlarından ve tercihlerinden dolayı haksızlığa, ayrımcı uygulamalara maruz kalan her kim varsa yanında olduğumuzu, bu tip toplumsal huzura kasteden nefret suçlarına ve ayrımcılığa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi ve kamuoyu vicdanında yara açan her davayı mesuliyet bilerek takip edeceğimizi önemle belirtiriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top