8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bildirisi

Kadınlar, merhametli, sağduyulu ve birleştirici tabiatları itibariyle yeryüzünde büyük medeniyetlerin kurulması ve kültür aktarımında önemli roller üstlenmiştir.

2013 yılında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kurulan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), cinsiyet adaleti ilkesiyle kadına, aileye ve topluma dair sorunlara çözüm üretmek için yola çıkan bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’da olan KADEM, 46 ile ulaştırdığı temsilcilik faaliyetleriyle söylem ve proje üreterek, kadın ve erkeğin eşit fırsatlara erişimi için çalışmalar yürütmektedir. Kadın ve erkeği tanımlarken onları karşıt iki taraf değil birbirini tamamlayan iki insan anlayışını benimsemektedir.

Değişen toplumsal şartlar, kadınlara düşen rolün önemini azaltmamış bilakis onları hayatın farklı alanlarında da bulunmalarını gerekli kılmıştır. Diğer açıdan kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik hayata doğrudan katılımları yeteri kadar destek görmemiş hatta zaman zaman engellenmiştir. Kadın ve erkekler arasında dengeli bir toplumsal katılım sağlanması açısından bu süreçte yaşanan sorunlara yönelik çözüm odaklı politikalar geliştirilmesiyle mümkün hale gelecektir.

Dünyanın dört bir yanında kadınların yaşadıkları ayrımcılık ve haksızlıkların son bulması ve kadına yönelik işlenen suçların hak ettiği şekilde cezalandırılması, toplum ve ailenin varlığını koruyabilmesi için son derece elzemdir.

Kadın hakları ihlallerinin önüne geçmek için, uzun soluklu politikalar oluşturulması ve bunların kısa zamanda uygulanabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede insan haklarına saygılı ve daha yaşanabilir bir hayat mümkün olacaktır.

Toplumun istikbali açısından da bir ihtiyaç olan kadınlarla ilgili bu düzenlemelerin gayret ve kararlılıkla takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Kadın ve Demokrasi Derneği

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top