Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı

1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Belçika’da, liseyi İstanbul’da tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olup aynı fakültenin “İslam Hukuku” kürsüsünde “Cerîde-i İlmiyye’de Nakz Kararlarının Hukuki Tahlili” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı.

Doktora çalışmasını 2011 yılında “Şikâyet Defterleri Işığında Osmanlı Hukuku ve Uygulaması” adlı eseriyle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirdi. 2011-2014 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Bölümünde kürsü başkanlığı ve öğretim üyeliği yaptı.

Bu süre zarfında çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyeliğinde bulundu ve alanıyla ilgili, panel ve çalıştaylarda görev aldı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi bölümünde öğretim üyeliği ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

İngilizce ve Arapça bilen Gümrükçüoğlu evli ve üç çocuk annesidir.

YAYINLAR

Makaleler:

1 – Okur Gümrükçüoğlu S., “İstanbul Kadı Sicillerine Göre Gayr-i Müslimlerin Sosyal ve Hukuki Konumları (XVI. ve XVII. Yüzyıllar)”, IHYA International Journal of Islamic Studies , vol.4, pp.241-260, 2018

2 – Okur Gümrükçüoğlu S., “Meşîhat Makamının Bir Dairesi: Fetvahâne-i Âli”, Din ve Hayat, ss.32-37, 2018.

3 – Okur Gümrükçüoğlu S., “Erken Dönem İslam Hukuk Tarihindeki Hukuk Ekollerinin Oluşumunda Coğrafya, Kültür ve Sosyal Şartların Etkisi”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, ss.206-221, 2017

4 – Okur Gümrükçüoğlu S., “Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmalarda Diyet Hükümlerinin Uygulanabilirliği (İslam Hukuku Bağlamında)”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.279-292, 2016.

5 – Okur Gümrükçüoğlu S., “İslam Aile Hukukunda Kadının Mehir Hakkına Toplumun Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.223-256, 2013.

6 – Okur Gümrükçüoğlu S., “Cerîde-i İlmiyye’de Yer Alan Kararlar Çerçevesinde Fetvahânenin Yargı Kararlarını Bozma Sebepleri”, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.104-120, 2012.

7 – Okur Gümrükçüoğlu S., “Şikâyet Defterlerine Göre Osmanlı Teb’asının Şikâyetleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.61, ss.175-206, 2012.

8. Okur Gümrükçüoğlu S., “Hukuk Tarihi Açısından Hüseyin Namık Orkun ve Fasikülleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.805-822, 2005

Kitap veya Kitaplarda Bölüm:

1 – OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE EVLATLIK KURUMU VE KORUCU AİLE
Okur Gümrükçüoğlu S.
Adalet Yayınevi, Ankara, 2020

2 – OSMANLI DEVLETİ’NDE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ
Okur Gümrükçüoğlu S.
Adalet Yayınevi, Ankara, 2020

3 – KADIN OLMAK İSLAM, GELENEK, MODERNİTE VE ÖTESİ
Okur Gümrükçüoğlu S.
Osmanlı Toplumunda Kadınlar (16. ve 17. Yüzyıllar), H. Şule Albayrak, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.275-299, 2019

4 – GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI ŞİDDETİN ANATOMİSİ ve ÇÖZÜM YOLLARI
Okur Gümrükçüoğlu S., Arıkan A.
Kadın ve Demokrasi Derneği Yayınları, İstanbul, 2020

5 – KADIN VE SİYASET
Çaha Ö., Çaha H., Okur Gümrükçüoğlu S.
Kadın ve Demokrasi Derneği Yayınları, İstanbul, 2019