EĞİTİMLER

EĞİTİMLER2024-04-16T13:46:27+03:00


KADEM, kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek için “varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesi gereğince toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapar. Kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde, uygulanabilir ve kalıcı çözümler üretip adalet merkezli bir söylem oluşturmak için toplumsal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi hedefler.

  • KADEM, bu çalışmaları daha fazla insana ulaştırmak için yaygın eğitim setleri hazırlar ve alanında uzman gönüllü eğitimciler ile bu söylemleri yaygınlaştırır.
  • KADEM eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere geliştirilen kamu, STK, özel sektör işbirlikleri ile her yıl on binlerce yetişkine ulaştırılır.

  • Türkiye genelinde 53 ildeki temsilciliklerimizde eğitim birimine bağlı psikolog, sosyolog, avukat ve ilahiyatçılardan oluşan 464 gönüllü eğitimcimiz aracılığıyla ; İki İnsan, Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları, İbrahimî Dinlerde Kadın, Hukuk El Rehberi/Yasal Haklar eğitimleri verilir.

*Yaygınlaştırdığımız eğitimlerin içeriklerine göz atabilirsiniz.

Eğitimlerimiz ve Eğitim Videolarımız

KADEM olarak, toplumsal bilinç ve farkındalık kazandırma ana stratejimiz gereği yetişkinlere yönelik aşağıdaki eğitimleri yaygınlaştırmaktayız:

İKİ İNSAN

GÜVEN TOPLUMUN İNŞASI, ŞİDDETİN ANATOMİSİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

İBRAHİMİ DİNLERDE KADIN

KADEM-hukuk-el-rehberi

HUKUK EL REHBERİ/ YASAL HAKLAR

TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ

KADEM-kadin-haklarina-dair-ilkeler-bildirgesi.

KADIN HAKLARINA DAİR İLKELER BİLDİRGESİ

Kurumsal iş birliği ile KADEM eğitimlerinden yararlanmak veya gönüllü eğitimcimiz olmak için egitim@kadem.org.tr ‘ye e-posta gönderebilirsiniz.

KADEM Eğitimlerinin Süreci Nasıl İşler?

Katılımcı, gönüllü eğitimci ve eğitimleri ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

KADEM eğitimleri 18 yaş üstü kadın-erkek tüm yetişkinlere yöneliktir.

0
Katılımcı
0
Gönüllü Eğitimci
0
Eğitim
Go to Top