Uluslararası 2. Aile Konferansında, Kadın ve Demokrasi Derneği, KADEM”in moderatörlüğünü yaptığı “Aile ve Kadın – Erkek Arasında Adalet” başlıklı çalıştayın sonuç raporu aşağıdaki gibidir

AİLE VE KADIN – ERKEK ARASINDA ADALET ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU