2. ULUSLARARASI DİSİPLİNLERARASI KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ SONA ERDİ

Kadın ve Demokrasi Derneği ile Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi işbirliğinde, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi, 11-13 Aralık 2015 tarihleri arasında yoğun ulusal ve uluslararası katılım ile gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi yaparken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, ve Radiye Sezer Katırcıoğlu da törende hazır bulundu.

Kongrede yerel ve uluslararası akademisyenlerin katıldığı, 2 gün boyunca eşzamanlı gerçekleşen KADIN ve ADALETKADIN ve SAĞLIKKADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYETKADIN ve DİNKADIN ve SİYASETKADIN ve ŞİDDETKADIN ve EĞİTİMİŞ’TE KADINKADIN ve SANAT başlıklarında toplam 12 panel, 36 sözel bildiri ve 64 poster bildirinin sunuldu. Türkiye’de ilk defa uluslararası düzeyde üniversite ve sivil toplum işbirliği sergilenen kongreye çok sayıda bürokrat, gazeteci ve iş dünyasının önde gelen isimleri de katılım gösterdi.

Kongrede, uzmanlar tarafından “Eşitliğin de içkin olduğu adalet, hakkaniyet ve denge ile kadın ve erkek arasında daha ileri adil muamele ve sorumluluk anlayışını içeren bir üst kavram” a işaret eden “cinsiyet adaleti” kavramının kapsayıcı bir görev göreceği belirtildi. Aynı zamanda kadına yönelik her türlü ayrımcılığın engellenmesi (CEDAW) komitesi üyeleri tarafından da eşitlik ve adaletin birbirini tamamlayacağı, uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde eylem planları oluşturularak kadınların adalete ulaşımının sağlanabileceği vurgulanarak, CEDAW ilkeleri öğrenciler ve akademisyenlerle paylaşıldı.

Kadınların güçlendirilmesinin yolunun sadece ekonomik güçlendirmeden geçmediği, karar alma mekanizmalarına katılımlarının sağlanması ve bu konuda özgüvenlerinin geliştirilmesi gerektiği, farklı ülkelerden örnekler verilerek anlatıldı. Dünyada kadınların mülk edinimlerinin en düşük olduğu bölge olan Güney Asya ve Subsaharan Afrika’daki durum analiz edildi. Tüm dünyada kadın girişimciliğinin makro ve mikro düzeyde analizi yapıldı.

Son dönemlerde kadınların siyasi mücadelesinde kadın temsiliyetinin artması konusunda göz ardı edilemeyecek oranda önemli adımlar atılırken, halen kat edilmesi gereken büyük bir mesafe olduğu gerçeği tartışıldı.

Kadın sağlığı konusunda kadınları tehdit eden hastalıklar ve buna yol açan modernleşmenin yarattığı yeni risk faktörleri mercek altına alınarak, durum analizi yapıldı.

Öğrencilerin %45’ini kız öğrenciler ve genç akademisyenlerin, %40’ını kadınların oluşturduğu akademik ortamda, kadınla ilgili meselelerin disiplinlerarası düzlemde tartışılmasıyla bu kitlenin kadın sorunlarına duyarlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmasının önemi vurgulandı.

İnsan haklarının ayrılmaz bir parçası olan kadın hakları konusuyla ilgili olarak, AB uyum yasaları çerçevesinde ve tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde, kadına yönelik  her türlü ayrımcılığın önlenmesi; sağlık, hukuk, siyaset, eğitim ve iş dünyasında sahip olmaları gereken tüm hakları elde edip konumlarını yükseltebilmeleri amacına yönelik politika ve stratejiler üretilerek misyon tamamlandı.

 

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top