28 ŞUBAT SÜRECİNDE KADIN NEREDE

KONUŞMACI: Avukat Fatma BENLİ

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) olarak düzenlemiş olduğumuz ’28 Şubat Sürecinde Kadın Nerede’ adlı konferans 28 Şubat davasının ne durumda olduğu, sürecin nasıl işlediği ve bu davaya seyirci kalmaktan nasıl kurtulabileceğimiz konularında aydınlatıcı olması açısından büyük yankı uyandırmıştır.

28 Şubat Tarihinde Kadın Nerede

KADEM Kurucu Başkanı Yrd. Doç.Dr. E.Sare AYDIN,  açılış konuşmasında kadınlarımızın her alanda aktif olmaları gerektiğini, kadınların birbirinden destek alarak güçleneceklerini ve KADEM olarak kadınlarımızı siyasal, sosyal, ekonomik ve sosyal hayatta desteklediğimizi ve desteklemeye devam edeceğimizi söylemiştir.  Konferans avukat Fatma BENLİ’ nin sunumuyla devam etmiştir.

28 Şubat Tarihinde Kadın Nerede

Hepimizin bildiği üzere 28 Şubat süreci olumsuz birçok sonuçlar doğuran, binlerce kişiyi mağdur eden ve izlerinin günümüzde hala devam ettiği karmaşık bir süreçtir. 28 Şubat davası uzun zamandır devam etmekte fakat hala bir sonuca varılamamaktadır.

Bir ülkede yaşananların darbe olarak nitelendirilebilmesi için çok somut olaylara gerek olmadığını söyleyen Fatma BENLİ, 28 Şubat sürecinin toplumdaki insanların psikolojilerini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekmektedir.

Yaşanan olumsuzlardan biri ve en önemlisi başörtüsü ile ilgili yasaklar ve başörtüsünü engelleyici uygulamalardır. TESEV’in raporuna göre Türkiye’de kadınların %62’si başını örtmektedir. Buna rağmen, 28 Şubat sürecinin mağdurlarının başında başörtülü kadınlar gelmektedir. Birçok kadın başörtüsü yasağı sebebiyle eğitimlerini sonlandırmış veya ara vermiştir. Psikolojik olarak büyük bir darbe ile karşılaşan kadınlarımızın çoğu hala yaşadığı o günleri unutamamaktadır. Bu sadece 28 Şubat sürecinin olumsuz sonuçlarından sadece biridir.

Ülkemizde insan hakları konusunda birçok madde bulunmaktadır. Birçok yasal hakka sahip olmamıza rağmen bu hakları kullanma oranımız oldukça düşüktür. Temelde anayasa bizim haklarımızı temsil etmek için vardır. Hak kavramının doğal bir olgu olduğunu ve hakların insan olma onurundan kazanıldığını söyleyen Fatma BENLİ, özellikle kadınlarımızın haklarını kullanmaları konusunda diğer ülkelere oranla daha pasif olduklarını söylemektedir.

Fatma BENLİ, 28 Şubat davasının sadece mağdur olan insanların davası olmadığını, seyirci kalmamamız gerektiğini ve yapabilecek birçok şeyimiz olduğunu söylemiştir. Dolduracağımız ve Anayasa ceza mahkemesine teslim edeceğimiz şikâyet dilekçelerinin, davanın işleyişini etkileyeceği söyleyen Fatma BENLİ,  dilekçelerin çok sayıda kişi tarafından verilmesinin büyük öneme sahip olduğunu belirtmiştir.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) olarak,  mağdur olan tüm insanlar adına bu davayı sahipsiz bırakmayacağımızı, 28 Şubatta yaşanan sancılı süreci unutturmayacağımızı, bu konuyla ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ve ulaşılabilirliği artırmak adına kampanya çalışmaları yapacağımızı kamuoyuna bildirmekten gurur duyarız.

28 Şubat Tarihinde Kadın Nerede

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top