4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Sorumlu Yazar/Ad Soyad Bildiri Başlığı
Abdullah Aydoğan Osmanlı Toplumunda Kadına Yönelik Sözlü Şiddet Sonucu Tefrik ile Boşanma: Maraş Örneği
Aysel Özdemir,
Yrd. Doç. Funda Budak,
Abdurrezzak Gültekin
Boşanmanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Psk. Büşra Kahraman
Psk. Sümeyra Gemici
Psi. Dan. Tevhide Kahraman
İlk ve Ortaöğretim Düzeyindeki Çocukların Ebeveyn Kabul-Red Algısının Çocuğun Velayet Durumuna Göre Karşılaştırılması?
Canan Tatar İslam Hukukundaki Hidâne Müessesinin Günümüz Uygulaması İle Mukâyesesi
Ejder Okumuş Boşanma ve Din
Doç. Dr. Cihad Demirli,
Elif Kurtulmuş
Eşler Arasındaki Psikolojik Şiddetin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Elif Sarıca Darol
Betül Karapınar
Alperen Karapınar
Boşanmış Kadınların Stres Temelli Hastalıklar Özelinde Mukayeseli ve İstatistiksel Analizi
Esra Narin İslam Aile Hukukunda Velayet
Ar.Gör. Fatih Düğmeci
Ar. Gör. Esin Gürsel
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda Devletin Özen Yükümlülüğü
Fatma Baynal Evlenme Deneyimleri ile Boşanma Süreci ilişkilerinde Dindarlık Faktörü
Gülcan Çetinkaya
Prof. Dr. Nalan Yetim
Boşanma Sürecinde Kadının Mağduriyetinin Farklı Görünümleri: Mersin Örneği
Gülderen Durna Dini İçerikli Radyolarda Aile Kavramına Bakış
Yrd. Doç. Dr. Halise Kader Zengin Cumhuriyet Nesline “Aile Olmayı” Nasıl Öğrettik? (Din Dersleri Örnekleminde)
Yrd. Doç. Dr. Handan Karakaya Toplumsal Cinsiyet, Bağlamında Boşanma/Boşanma Süreci ve Kadın
Arş. Gör. Hilal Yazıcı Bazı Hakların Korunması Açısından Boşanma Davalarında Arabuluculuk: Beklenti, Endişe ve Öneriler
İlknur Aydın Avcı
Ayşe Çal
Kanser sonrası süreçte eş ilişkilerindeki değişim
Dr. İrfan Barut Türkiye’de Boşanmalara Yol Açan Sosyo-Ekonomik Süreçler Ve ‘Boşanma Yetimi’ Çocuklar Üzerine Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
Yrd. Doç .Dr. Mahmut Kaya İki Hukuk Arasında Arafta: Boşanamayan Suriyeli Mülteciler
Arş. Gör. Meltem Yavuz
Arş. Gör. Meltem Akça
Aile-İş Çatışması, Stres, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Medeni Duruma Göre Farklılıkların İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Selim Pullu
Merve Altınbaş
Fatma KAVAS
Otizm: Boşanmalardaki Etkisi ve Oranı
Prof. Dr. Mustafa Çevik Biyolojik Cinsiyet Eşitliği, Postgenderizm Ve Ailenin Geleceği
Yrd. Doç. Dr. Nergis Dama 2002-2017 Döneminde Türkiye ve Avrupa Ülkelerindeki Boşanma Olaylarının Sosyoekonomik Nedenlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Ömer Faruk Takım İslam Hukukunda Boşanma, Velayet Ve Nafaka
Yrd. Doç. Dr. Özge Apiş Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Boşanma Sebebinin 5237 Sayılı TCK Bakımından Anlamı Ve Eşler Arasında Uzlaşma Kurumunun Uygulanabilirliği
Öğr. Gör. Selda Karadeniz Özbek
Prof. Dr. Melek Kalkan
Boşanma Sonrası Psikolojik Destek: Bir Model Önerisi
Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke Dijital Boşanmaya İlişkin Yeni Düzenlemeler: Farklı Ülke Uygulamaları
Zuhal Yeşilova
Semin Oğurtan
Emine Taşoluk
Boşanma Sonrası Duygu Ve Davranış Eğilimleri
Doç. Dr. Şebnem KöşerAkçapar Değişen Toplumuzda Boşanma Süreçlerinde Kadın ve Yeniden Evlilikler Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış
Yrd. Doç. Dr. Tebrike Kayak Luhmann’ın Sistem Teorisinde İletişim Mecrası Olarak Aşk: Evlenme-Boşanma Sürecinde Aşkın Rolü
Yasemin Kaygas
Gülhan Dinç
Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Boşanmış Annelerin Boşanmaya İlişkin Yaşantılarının
Zekiye Demir Aile Hayatı Ve Boşanma Nedenleriyle İlgili Diyanet’e Yöneltilen Sorular
Ceren Kaya Boşanma Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Çözüm Yolu
Murat Yılmaz Türkiye’de Din ve Çocuk Sahibi Olma Değerleri

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top