5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi,
Bu Yıl “Demografik Dönüşüm ve Kadın”

 

PROGRAM AKIŞI

09.00 – 09.30: KAYIT
09.30 – 10.30: AÇILIŞ TÖRENİ

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu: KADEM Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mahmut Ak: İstanbul Üniversitesi Rektörü
Mohammad Monirul Islam: İstanbul Bangladeş Başkonsolosu
Zehra Zümrüt Selçuk: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

10.30 – 12.00: AÇILIŞ PANELİ

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu:
Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacılar:
Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı,
5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kongre Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Nüfus Anabilim Dalı
Doç. Dr. Didem Danış Şenyüz: Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Balcı: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

12.00 – 13.00: ÖĞLE YEMEĞİ

13.00 – 14.30: I. OTURUM

SALON A: EVLİLİK VE AİLE

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Şule Albayrak: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Konuşmacılar:
Dr. Yurdagül Boğar: Türk Toplumunda Aile Yapısı Üzerine Yapılan Araştırmaların Tematik Olarak Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Zehra Zeynep Sadıkoğlu: Geç Modern Koşullarda Yoğun Anneliğe Dair Kısa Bir Değerlendirme
Dr. Murat Yılmaz: Din ve Modernite Çatışmasında Türk Aile ve Evlilik Değerlerinin Değişimi

SALON B: TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN İSTİHDAMI

Moderatör:
Doç. Dr. Elif Hobikoğlu: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Konuşmacılar:
Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Arş. Gör. Senem Gürkan, Arş. Gör. Özge Öz Yıldırım, Arş. Gör. Dilek Çelik Eren: Toplumsal Cinsiyet
Farkındalık Eğitiminin İşçi Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumlarına Etkisi
Sümeyye Özyön: Kadın İstihdamının Sağlanmasında Bâcıyan-ı Rûm Teşkilatının Örgüt Yapısı ve
Mesleki Eğitimlerinin İncelenmesi
Rana Gül Altınsoy: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Emel İştar Işıklı, Tuba Arslan: Türkiye’de Kadın İstihdamının Boşanma ve Doğurganlık ile İlişkisi

SALON C: SOSYO-EKONOMİK VE SİYASAL PERSPEKTİFTEN DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM

Moderatör:
Prof. Dr. Aşkın Asan: İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Adem Palabıyık: Magazin mi Gelenek mi Hakikat mi: Karar Mekanizmasında Kadın ve Erkek Diyalektiği
Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi E. Nihan Cici Karaboğa: Siyasal Pazarlama Perspektifinde
Yerel ve Genel Seçimlerde Kadın Görünürlüğü ve Temsiliyeti Üzerine Betimleyici Bir Analiz
Esma Küçükbay: Yoksulluk Nafakasının Süresinin ve Ödeme Biçiminin Birlikte Değerlendirilmesi (Kadın Özelinde)
Prof. Dr. Işıl Zeybek, Dr. Gülnur Işıklar: Mekânın Cinsiyeti

14.30 – 14.45: ÇAY & KAHVE ARASI

14.45 – 16.15: II. OTURUM

SALON A: DÖNÜŞÜM KARŞISINDA AİLENİN DESTEKLENMESİ

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Konuşmacılar:
Rahime Beder Şen, Binay Bilge Annak, Sevinç Tok, Ayşe Kavak: Aile Danışmanlığı ve Boşanma Süreci Danışmanlığı
Necla Koytak: İnsani Değerlerin Yeniden İnşası İçin: ‘Her Anne Bir Okul’ (İyi Uygulama Örneği)
Rahime Beder Şen, Esra Yaman, Hava Ömeroğlu: Sosyokültürel Değişim Sürecinde Ailenin Desteklenmesinde
Aile Eğitimleri

SALON B: YAŞLILIK VE YAŞLI BAKIMI

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Dinçer: İbni Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Emine Özmete: Türkiye’de Demografik Dönüşüm Sürecinde Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Serpil Aytaç, Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Çetin Aydın: Kadın ve Bakım: Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetlerinin
Toplumsal Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
Dr. Kemal Aydın: Hayat Boyu Sağlıkta Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma
Uzm. Dr. Ümit Atman, Dr. İklime Canan Dinçer, Zeynep Semerci: Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlıların ve
Bakım Verenlerin Değerlendirilmesi: Manisa Örneği

16.15 – 16.30: ÇAY & KAHVE ARASI

16.30 – 18.00: III. OTURUM

SALON A: GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

Moderatör:
Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan: İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Nuri Tınaz: Sığınmacıların-Göçmenlerin Entegrasyonunda İnanç Tabanlı STK’ların Rolü ve Fonksiyonu –
Suriyeli Sığınmacılar Örneği (2012-2016)
Gülşen Akalın: Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Hizmet
Fatma Kızılelmas Mezarcı: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Düzce’de Sığınmacılara Yönelik İnsani Yardım Yapan
STK’larda Çalışan Kadınların Rolü
Mehtap Kutlu: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi

SALON B: KADIN SAĞLIĞI VE DOĞUM

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Cengiz: Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Vakfı (KASAV) Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacılar:
Mehtap Akçapınar, Doç. Dr. Birsen Karaca Saydam, Öğr. Gör. Yasemin Urgancı: Spontan Doğum Oranlarını Artırmada
Ebelik Mesleğinin Rolü
Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya, Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir, Arş. Gör. Sultan Özkan Şat, Prof. Dr. H. Cavidan Gülerman, Prof. Dr. Yaprak Engin Üstün, Doç. Dr. A. Seval Özgü Erdinç: Kısırlık (İnfertilite) Tedavisi Almak İçin Başvuran Çiftlerin
Yaşadıkları Stres, Kullandıkları Stresle Baş Etme Yolları ve Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları Arasındaki İlişki
Sema Sultan Ünelli, Şengül Yaman Sözbir: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Hemşirelikte Profesyonelliği Etkiler mi?

18.00 – 18.30: SONUÇ BİLDİRGESİ & KAPANIŞ

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top