5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi,
Bu Yıl “Demografik Dönüşüm ve Kadın”
Temasıyla 7 Mart’ta Düzenleniyor

4 Mart 2019, İstanbul

KADEM’in Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde İbni Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 7 Mart 2019 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Demografik Dönüşüm ve Kadın başlıklı kongre gerçekleşecek.

Kongreye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, KADEM Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katılacak. 

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu moderatörlüğünde düzenlecek açılış panelinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve V. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kongre Başkanı Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Nüfus Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt, Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Danış Şenyüz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. M. Emin Balcı konuşma yapacak.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 30’a yakın akademisyen kongreye katılıyor

Eş zamanlı üç ayrı salonda üç oturum olarak gerçekleşecek kongrede Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen çeşitli disiplinlerden 30’a yakın akademisyen “Demografik Dönüşüm ve Kadın” teması altında bildirilerini sunacaklar. Kongrede; Evlilik ve Aile, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İstihdamı, Ekonomik ve Siyasal Perspektiften Demografik Dönüşüm, Dönüşüm Karşısında Ailenin Desteklenmesi, Yaşlılık ve Yaşlı Bakımı, Göç ve Sosyal Politikalar, Kadın Sağlığı ve Doğum başlıklı oturumlar gerçekleşecek.

Kongrede sunulacak bildirilerle; bu başlıklar etrafında fikir alışverişlerine imkân verilerek bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, yeni arayışların tartışılmasına zemin açılması, demografiye dair ülke sosyal politikalarının, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması bekleniyor.

Siz değerli basın mensuplarının bilgilerine sunar, kongremizde görmekten onur duyarız.

PROGRAM AKIŞI

09.00 – 09.30: KAYIT
09.30 – 10.30: AÇILIŞ TÖRENİ

                              Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu: KADEM Başkanı
                              Prof. Dr. Mahmut Ak: İstanbul Üniversitesi Rektörü
                              Mohammad Monirul Islam: İstanbul Bangladeş Başkonsolosu
                              Zehra Zümrüt Selçuk: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

10.30 – 12.00: AÇILIŞ PANELİ

                              Moderatör:
                              Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu:
                              Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KADEM Başkanı

                              Konuşmacılar:
                              Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı,
                                                                              5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kongre Başkanı
                              Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Nüfus Anabilim Dalı
                              Doç. Dr. Didem Danış Şenyüz: Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
                              Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Balcı: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

12.00 – 13.00: ÖĞLE YEMEĞİ

13.00 – 14.30: I. OTURUM

SALON A: EVLİLİK VE AİLE

                              Moderatör:
                              Dr. Öğr. Üyesi Şule Albayrak: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

                              Konuşmacılar:
                              Dr. Yurdagül Boğar: Türk Toplumunda Aile Yapısı Üzerine Yapılan Araştırmaların Tematik Olarak Değerlendirilmesi
                              Arş. Gör. Zehra Zeynep Sadıkoğlu: Geç Modern Koşullarda Yoğun Anneliğe Dair Kısa Bir Değerlendirme
                              Dr. Murat Yılmaz: Din ve Modernite Çatışmasında Türk Aile ve Evlilik Değerlerinin Değişimi

 SALON B:  TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN İSTİHDAMI

                              Moderatör:
                              Doç. Dr. Elif Hobikoğlu: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  

                              Konuşmacılar:
                              Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Arş. Gör. Senem Gürkan, Arş. Gör. Özge Öz Yıldırım, Arş. Gör. Dilek Çelik Eren: Toplumsal Cinsiyet
                              Farkındalık Eğitiminin İşçi Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumlarına Etkisi
                              Sümeyye Özyön: Kadın İstihdamının Sağlanmasında Bâcıyan-ı Rûm Teşkilatının Örgüt Yapısı ve
                              Mesleki Eğitimlerinin İncelenmesi
                              Rana Gül Altınsoy: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye
                              Dr. Öğr. Üyesi Emel İştar Işıklı, Tuba Arslan: Türkiye’de Kadın İstihdamının Boşanma ve Doğurganlık ile İlişkisi

SALON C: SOSYO-EKONOMİK VE SİYASAL PERSPEKTİFTEN DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM

                              Moderatör:
                              Prof. Dr. Aşkın Asan: İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

                              Konuşmacılar:
                              Dr. Öğr. Üyesi Adem Palabıyık: Magazin mi Gelenek mi Hakikat mi: Karar Mekanizmasında Kadın ve Erkek Diyalektiği
                              Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi E. Nihan Cici Karaboğa: Siyasal Pazarlama Perspektifinde
                              Yerel ve Genel Seçimlerde Kadın Görünürlüğü ve Temsiliyeti Üzerine Betimleyici Bir Analiz
                              Esma Küçükbay: Yoksulluk Nafakasının Süresinin ve Ödeme Biçiminin Birlikte Değerlendirilmesi (Kadın Özelinde)
                              Prof. Dr. Işıl Zeybek, Dr. Gülnur Işıklar: Mekânın Cinsiyeti

14.30 – 14.45: ÇAY & KAHVE ARASI

14.45 – 16.15: II. OTURUM    

SALON A: DÖNÜŞÜM KARŞISINDA AİLENİN DESTEKLENMESİ

                              Moderatör:
                              Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

                              Konuşmacılar:
                              Rahime Beder Şen, Binay Bilge Annak, Sevinç Tok, Ayşe Kavak: Aile Danışmanlığı ve Boşanma Süreci Danışmanlığı
                              Necla Koytak: İnsani Değerlerin Yeniden İnşası İçin: ‘Her Anne Bir Okul’ (İyi Uygulama Örneği)
                              Rahime Beder Şen, Esra Yaman, Hava Ömeroğlu: Sosyokültürel Değişim Sürecinde Ailenin Desteklenmesinde
                              Aile Eğitimleri

 SALON B: YAŞLILIK VE YAŞLI BAKIMI

                              Moderatör:
                              Dr. Öğr. Üyesi Duygu Dinçer: İbni Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

                              Konuşmacılar:
                              Prof. Dr. Emine Özmete: Türkiye’de Demografik Dönüşüm Sürecinde Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi
                              Prof. Dr. Serpil Aytaç, Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Çetin Aydın: Kadın ve Bakım: Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetlerinin
                              Toplumsal Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
                              Dr. Kemal Aydın: Hayat Boyu Sağlıkta Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma
                              Uzm. Dr. Ümit Atman, Dr. İklime Canan Dinçer,  Zeynep Semerci: Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlıların ve
                              Bakım Verenlerin Değerlendirilmesi: Manisa Örneği

16.15 – 16.30: ÇAY & KAHVE ARASI

16.30 – 18.00: III. OTURUM

SALON A: GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

                              Moderatör:
                              Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan: İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi  

                              Konuşmacılar:
                              Prof. Dr. Nuri Tınaz: Sığınmacıların-Göçmenlerin Entegrasyonunda İnanç Tabanlı STK’ların Rolü ve Fonksiyonu –
                              Suriyeli Sığınmacılar Örneği (2012-2016)
                              Gülşen Akalın: Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Hizmet
                              Fatma Kızılelmas Mezarcı: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Düzce’de Sığınmacılara Yönelik İnsani Yardım Yapan
                              STK’larda Çalışan Kadınların Rolü
                              Mehtap Kutlu: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi

SALON B: KADIN SAĞLIĞI VE DOĞUM

                              Moderatör:
                              Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Cengiz: Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Vakfı (KASAV) Yönetim Kurulu Başkanı

                              Konuşmacılar:
                              Mehtap Akçapınar, Doç. Dr. Birsen Karaca Saydam, Öğr. Gör. Yasemin Urgancı: Spontan Doğum Oranlarını Artırmada
                              Ebelik Mesleğinin Rolü
                              Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya, Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir, Arş. Gör. Sultan Özkan Şat, Prof. Dr. H. Cavidan Gülerman,                                        Prof. Dr. Yaprak Engin Üstün, Doç. Dr. A. Seval Özgü Erdinç: Kısırlık (İnfertilite) Tedavisi Almak İçin Başvuran Çiftlerin
                              Yaşadıkları Stres, Kullandıkları Stresle Baş Etme Yolları ve Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları Arasındaki İlişki
                              Sema Sultan Ünelli, Şengül Yaman Sözbir: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Hemşirelikte Profesyonelliği Etkiler mi?

18.00 – 18.30: SONUÇ BİLDİRGESİ & KAPANIŞ