5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
İstanbul Üniversitesi’nde Gerçekleştirilecek

5 Ocak 2019, İstanbul

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde beş yıldır düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi bu yıl “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Demografik Dönüşüm ve Kadın” konusu ile 7 Mart 2019’da İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde gerçekleştirilecek kongrede; demografik yapısı değişen ve çok farklı dönüşümler geçiren Türkiye’nin bu değişim ve dönüşümlerinin tartışılması planlanıyor. “Demografik Dönüşüm ve Kadın” başlığı altında;  ülkenin değişen nüfus yapısı, doğurganlık hızındaki değişim ve farklılıklar, ölüm oranlarındaki düşüş ve yaşam beklentisindeki hızlı artış, yaşlılık olgusunun daha çok sağlıklı yaş almaya evrilmesi aile yapısındaki değişiklikler, nüfus artışına bağlı olarak kentleşme ve kentleşme başlığındaki tartışmalar, kaçınılmaz bir gerçek olarak göç olgusu ve nüfusun tüketim alışkanlıklarına dair değişimler gibi toplumsal cinsiyet adaleti merkezinde olmak üzere pek çok başlığın akademik ilgi alanları çerçevesinde ele alınması hedefleniyor.

Kongreye kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 22 Şubat 2019’a kadar teslim edilmesi gerekiyor.

IV. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, “Boşanma” Temasıyla Düzenlendi

Geçtiğimiz yıl KADEM’in İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiği IV. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, “Boşanma” temasıyla 08 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Kongrede, birisi açılış paneli olmak üzere, toplam on oturumda yapılan sunumlarda boşanma konusu farklı boyutlarıyla ele alındı. Üç farklı salonda paralel oturumlar şeklinde gerçekleşen kongrede 36 sunum yapıldı ve bu sunumlardan hareketle hazırlanan sonuç bildirisi yayınlandı.

07 Mart 2017’de, yurtiçi ve yurt dışından 35 bilim insanının katılımı, “Kadın ve Aile” teması ile gerçekleştirilen III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nde; neslin devamı, şiddet, çocuk istismarı, kadının çalışma hayatı, ailede erkek ve babalık, mültecilik, savaş ve göç, sanal dünyada çocuk istismarı gibi birçok aktüel sorun tartışıldı ve çözüm yolları aranmaya çalışılmıştı.

II. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi “Kadın ve Yoksulluk” teması ile gerçekleştirilirken, 2015 yılındaki ilk kongre ise; “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ismi ile düzenlenmişti. Gerçekleştirilen ilk kongrede; Toplumsal Cinsiyet Adaleti konunun kavramsal ve olgusal bileşenlerine dikkat çekilmesi, toplumsal cinsiyet alanında şimdiye kadar yapılmış araştırmalardaki mevcut eksikliklerin tespiti ve giderilmesi için muhtemel önerilerin ortaya konması amaçlanmıştı.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top