5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Bildiri Yazanın Adı Bildirinin Başlığı
Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu
Dr. Öğr. Üyesi E. Nihan Cici Karaboğa
Siyasal Pazarlama Perspektifinde Yerel ve Genel Seçimlerde
Kadın Görünürlüğü ve Temsiliyeti Üzerine Betimleyici Bir Analiz
Arş. Gör. Zehra Zeynep Sadıkoğlu Geç Modern Koşullarda Yoğun Anneliğe Dair Kısa Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Adem Palabıyık Magazin Mi Gelenek Mi Hakikat Mi:
Karar Mekanizmasında Kadın ve Erkek Diyalektiği
Mehtap Akçapınar
Doç. Dr. Birsen Karaca Saydam
Öğr. Gör.  Yasemin Urgancı
Spontan Doğum Oranlarını Artırmada Ebelik Mesleğinin Rolü
Prof. Dr. Emine Özmete Türkiye’de Demografik Dönüşüm Sürecinde
Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Çetin Aydın
Prof. Dr. Serpil Aytaç
Kadın Ve Bakım: Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetlerinin
Toplumsal Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Emel İştar Işıklı
Tuba Arslan
Türkiye’de Kadın İstihdamının Boşanma ve
Doğurganlık İle İlişkisi
Arş. Gör. Sultan Özkan Şat
Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir
Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya
Doç. Dr. A. Seval Özgü Erdinç
Prof. Dr. H. Cavidan Gülerman
Prof. Dr. Yaprak Engin Üstün
Kısırlık (İnfertilite) Tedavisi Almak İçin Başvuran Çiftlerin Yaşadıkları Stres,
Kullandıkları Stresle Baş Etme Yolları ve Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları Arasındaki İlişki
Sema Sultan Ünelli
Şengül Yaman Sözbir
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Hemşirelikte Profesyonelliği Etkiler Mi?
Sümeyye Özyön Kadın İstihdamının Sağlanmasında Bâcıyan-I Rûm Teşkilatını
Örgüt Yapısı Ve Mesleki Eğitimlerinin İncelenmesi
Uzm. Dr. Ümit Atman
Zeynep Semerci
Dr. İklime Canan Dinçer
Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlıların ve
Bakım Verenlerin Değerlendirilmesi: Manisa Örneği
Rana Gül Altınsoy Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Seçilmiş Ülkeler Ve Türkiye
Prof. Dr. İlknur Aydın Avci
Arş. Gör. Senem Gürkan
Arş. Gör. Özge Öz Yıldırım
Arş. Gör. Dilek Çelik Eren
Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitiminin,
İşçi Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumlarına Etkisi
Dr. Yurdagül Boğar Türk Toplumunda Aile Yapısı Üzerine Yapılan
Araştırmaların Tematik Olarak Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Işıl Zeybek
Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar
Mekânın Cinsiyeti (Gender Of Space)
Öğr. Gör. Halime Nur Sezer Toplumsal Cinsiyet Bağlamında
Kamuda Engelli Kadın İstihdamının İncelenmesi
Gülşen Akalın Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Hizmet
Esma Küçükbay Yoksulluk Nafakasının Süresinin ve
Ödeme Biçiminin Birlikte Değerlendirilmesi (Kadın Özelinde)
Fatma Kızılelmas Mezarcı Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Düzce’de Sığınmacılara Yönelik
İnsani Yardım Yapan Stk’larda Çalışan Kadınların Rolü
Mehtap Kutlu Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin
Türkiyenin Makroekonomik Dengelerine Etkisi
Öğr. Gör. Aliye Kartal Eski Türklerde, İslam Hukukunda ve
Türk Medeni Kanununda Evlilik ve Ailenin Mahiyeti
Rahime Beder Şen
Hava Ömeroğlu
Esra Yaman
Sosyokültürel Değişim Sürecinde
Ailenin Desteklenmesinde Aile Eğitimleri
Rahime Beder Şen
Binay Bilge Annak
Esra Yaman
Aile Danışmanlığı ve
Boşanma Süreci Danışmanlığı
Necla Koytak İnsani Değerlerin Yeniden İnşası İçin:
‘Her Anne Bir Okul’ (İyi Uygulama Örneği)

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top