6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
Kongre Bildiri Çağrısı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Kadın ve erkek arasındaki rol paylaşımının ancak hak ve sorumluluk dengesi gözetilerek gerçekleşeceğine dair toplumsal bilinç oluşturmak, birey ve toplum arasında köprü olan aileyi güçlendirmek, kadın ve aile birliğinin maruz kaldığı tehditlere karşı çözümler üretmek adına ulusal ve uluslararası lobicilik faaliyetleri yapmakta ve projeler üretmektedir.

KADEM, kadın ve erkeği yaratılış sorumluluğu olarak eşdeğer; psikolojik ve fizyolojik yapıları itibariyle farklı hak ve sorumluluklara sahip iki cins olarak gören “cinsiyet adaleti” kavramını merkeze almaktadır. Buradan hareketle, KADEM, toplumsal hayatta karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde adaleti ve dengeyi önceleyen bir yaklaşımı gerçekçi bulmakta ve meselelere buradan bakmaktadır.

KADEM, kadın ve aile konusunda yapılan çalışmaları bir araya getirerek literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak adına her sene, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenlemektedir.

5 Mart 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin ana teması “Değişen Dünyada Ebeveynlik” olarak belirlenmiştir.

Toplumun temel taşı aile ve ebeveynlik algısının değişen dünya koşullarından etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Bu etkilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak, geleceği daha sağlıklı okuyabilmek ise, günümüz şartlarında anne, baba ve çocuk ilişkisinde değişmekte olan sosyal ve kültürel dinamikleri en doğru şekilde anlayabilmek ile mümkündür.

“Değişen Dünyada Ebeveynlik” başlığı altında; teknolojik gelişmelere bağlı olarak geçmişten günümüze ekonomik, sosyolojik ve hukuki açıdan ebeveynlikteki değişim toplumsal cinsiyet adaleti merkezde olmak üzere akademik ilgi alanları çerçevesinde ele alınacaktır.

Kongrede sunulacak bildirilerle; bu başlıklar etrafında fikir alışverişine imkân verilerek bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinlerarası bir tartışma platformunun kurulması, yeni arayışların tartışılmasına zemin açılması, ebeveynliğe dair ülke sosyal politikalarının, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 750-1000 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmelidir. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacaktır. Kongrede sunulan özgün bildirilerin gerekli değerlendirme süreçlerini tamamladığı takdirde KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanma olanağı bulunmaktadır. Kabul edilen bildiri tam metinlerinden seçilen ilk üç bildiri sahibine ödül takdim edilecektir. Kongreye katılım ücretsizdir.

Kongre Tarihi:  5 Mart 2020
Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 22 Kasım 2019
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 9 Aralık 2019
Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 7 Şubat 2020  (Tam metin en az 2500 kelimeden oluşmalıdır.)

Ödüller
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

Bildiri Konu Başlıkları

Medya ve Ebeveynlik

Sosyal Medya ve Ebeveynlik

Dijital Çağ ve Ebeveynlik

Etik, Biyoetik ve Ebeveynlik

Ebeveynlik ve Ekonomi

Ebeveynlik ve Hukuk

Ebeveynlik ve Üreme Sağlığı

Geçmişten Günümüze Ebeveynlik

Sanatta Ebeveynlik Temsilleri

Ebeveynlik ve Göç

Ebeveynlik ve Din

Kültürel Değerler ve Ebeveynlik

Kültürel Aktarım ve Ebeveynlik 

Çağdaş Problemler ve Ebeveynlik

Kent ve Ebeveynlik

Ebeveynlik ve Kuşaklar Arası İlişkiler 

Ebeveynlik ve Eğitim

Ebeveynlik Eğitim Programları

Koruyucu Ebeveynlik

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
 • Genişletilmiş özet içeriğinin muhakkak şu ölçütleri içinde barındırması gerektirmektedir: Çalışmanın amacı, çalışmanın önemi, çalışmanın yöntemi ve tekniği, çalışmanın bulguları, sonuç.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 750-1000 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Başlık altında yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde yer alan, yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın Yılı) Kitap İsmi (italik harflerle) veya Makale İsmi, Dergi Adı (italik harflerle) Basım Yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmelidir. Kitap isimleri italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı italik olarak yazılmalıdır. Ayrıca yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Kılavuzu. (10.bs.). Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bildiri özeti yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.
 • Bildiri özetleri kademkongre2020@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildiri özetlerinin en son 22 Kasım 2019 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 9 Aralık 2019 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

 

Kongre Düzenleme Kurulu  

Prof. Dr. Medaim Yanık (Kongre Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Dr. Esra Albayrak

Dr. Öğr. Üyesi Şule Albayrak

Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt

Meryem İlayda Atlas

Dr. Öğr. Üyesi  Betül Avcı

Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Haliloğlu

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Sevim Zehra Kaya

Doç. Dr. Birsen Banu Okutan

Prof. Dr. Nuri Tınaz

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Şahin Utku

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Uysal

 

Kongre Organizasyon Komitesi

Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

Zeynep Yapar

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top