09.00 – 09.40 Açılış

Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı

Zehra Zümrüt SELÇUK
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Dr. Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı

AÇILIŞ PANELİ (09.40 – 10.50)

Moderatör: Prof. Dr. Nuran YILDIRIM,
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi

• Prof. Dr. Veysel BOZKURT: Koronavirüs Salgınının Kadınlar Üzerindeki Etkileri
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

• Prof. Dr. Alev ERKİLET: Pandemi Bağlamında Toplumsal Eşitsizlikler ve Kadın
İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

• Prof. Dr. Burhanettin TATAR: ‘Ev Metafiziği’ ve ‘Eve Düşüş’ Sarkacında Kadın
On Dokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

I. OTURUM (11.00 – 12.10)

SALON A: PANDEMİ VE İŞ-YAŞAM DENGESİ

Moderatör: Prof. Dr. Rahmet SAVAŞ,
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

• Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm AYSAN: COVID-19 Salgınının Kadınların İş Yaşam Dengesine Etkisi-Çocuklu Akademisyen Kadınların Hiç Bitmeyen Mesaisi

• Dr. Öğr. Üyesi Tuba DUMAN: Pandemi Sürecinde Kadının Kariyeri ve Ev İçi İş Bölümü Çelişkileri

• Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU: COVID-19 Salgının Hane İçi İlişkilere ve Kadınların Hak Kayıplarına Etkisi

I. OTURUM (11.00. – 12.10)

SALON B: PANDEMİ VE ÇALIŞMA HAYATI

Moderatör: Doç. Dr. Yaylagül Ceran KARATAŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

• Prof. Dr. Elif Haykır HOBİKOĞLU: COVID-19 ve Sonrası Süreçte Mesleklerin Dönüşümü ve Kadınlar

• Doç. Dr. Emel İŞTAR IŞIKLI: Pandemi Sürecinde Kadın Öğretmenlerin Sorunları: Zonguldak İli Örneği

• Uzman Hemşire Seher KAYA: COVID-19 Sürecinde Tek Ebeveyn Hemşire Annelerin Yaşadığı Güçlükler

• Esra SOYLU: Kadınların Uzaktan Çalışma Sistemi Döneminde İş Tatmini ile Mesleki Motivasyonlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İncelenmesi

II. OTURUM (13.20 – 14.30)

SALON A: PANDEMİ, EDEBİYAT, SANAT

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep K. ŞEREFOĞLU DANIŞ, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

• Doç. Dr. Başak Burcu EKE: Hastalıkta ve Sağlıkta: Selçuklu Kadınının Rolü, Salgın ve Divriği Şifahanesi

• Dr. Öğr. Üyesi Nagihan HALİLOĞLU: Ling Ma’nın ‘Ayrılış’ Romanı Örneğinde Pandemiyi Haber Veren Kadınlar

• Prof. Dr. Şevkiye KAZAN NAS: Pandeminin Söz Olup Dile Dökülmesi: Klâsik Türk Edebiyatında Salgında Ölen Kadınlara Yazılan Şiirler

• Dr. Öğr. Üyesi Serap SARIBAŞ: Salgın Edebiyatı, Kolektif Bilinç ve Kadın

II. OTURUM (13.20. – 14.30)

SALON B: PANDEMİ VE MÜLTECİLER: İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Moderatör: Meryem İlayda Atlas, SETA

• Doç. Dr. Emine Sare AYDIN: Pandemi Süreci ve Sonrası Göçmen Kadınların Sosyo-Ekonomik Uyumları

• Zülal BAKKAŞ: Tutuklanan Suriyeli Kadınların Göç Hikâyesi

• Zeynep Şevval BÜYÜKİZGİ: Pandemide Sosyal Uyum: Çevrimiçi Kaşifler Atölyede

• Dr. Rabia HOŞ: Pandemide Zorluklara Rağmen Ön Cephedeki Kahraman Mülteci Kadınlar: Dünyadan Hikâyeler

III. OTURUM (14.40 – 15.50)

SALON A: PANDEMİ VE RUH SAĞLIĞI

Moderatör: Prof. Dr. Medaim YANIK
İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

• Psk. Enise AKGÜL: Pandemide Kadınlık Rollerimizde Yaşanan Değişimler: Değiştirdiklerimiz, Vazgeçtiklerimiz ve Kazandıklarımız

• Klinik Psk. Hanife Merve ÇATAN & Klinik Psk. Esra ÖZSOY: COVID-19’un Psikolojik Etkileri ve Baş Etme Mekanizmaları

• Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Tuba YAYLACI: Pandemi Bağlamında Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

• Doç. Dr. Işıl BİLİCAN & Uzm. Klinik Psk. Zahide TEPELİ TEMİZ: COVID-19 Pandemisi ve Evlilik İlişkileri

III. OTURUM (14.40 – 15.50)

SALON B: PANDEMİ VE MEDYA

Moderatör: Prof. Dr. Emine Nilüfer PEMBECİOĞLU
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

• Doç. Dr. Hediyetullah AYDENİZ: Pandemi, Dijitalleşme ve İletişimin Yeni Halleri: İmkânlar ve Meydan Okumalar Üzerine Bir Değerlendirme

• Doç. Dr. Şerif ESENDEMİR: COVID-19 Pandemi Sürecinde Yaşlı Kadın ve Sosyal Medya

• Arş. Gör. Erdem Varol & Merve Çelik Varol: Türkiye’de Ulusal Düzeyde Yer Alan Gazetelerdeki COVID-19 Sürecinde Kadına Yönelik Şiddet Haberleri Üzerine Bir İçerik Analizi

• Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI: Salgın Döneminde Sosyal Medya Kullanımı ve Kadın

IV. OTURUM (16.00 – 17.10)

SALON A: PANDEMİ, TARİH, DİN

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÖZDEMİR
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

• Dr. Öğr. Üyesi Emine TONTA AK: Osmanlı Salgınlar Tarihinde Kadın Ölümleri: Vefayatıyla Görünür olan Dersaadet Kadınları

• Hüsna Hamiyet ALTIN: Dünya Tarihinde Salgın Hastalıklar ve Kadın

• Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDENİZ: Salgın Sürecinde Ekrandan Tefsir Dersi Üzerine Bir Değerlendirme

• Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAKMAK: Takdir ve Teyakkuz Sarkacı: Mevcut Toplumsal Eşikler ve Gençlerin Salgın Sürecindeki Başa Çıkma Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme (İlahiyat Fakültesi Kız Öğrencileri Örneğinde Bir Analiz)

IV. OTURUM (16.00 – 17.10)

SALON B: PANDEMİNİN SOSYOLOJİSİ

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay
İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

• Doç. Dr. Mehmet Fatih AYSAN & Sosyolog Özgen GÜNEŞ: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kurumsal Yaşlı Bakımı: İstanbul Örneği

• Dr. Öğr. Üyesi Ezgi CANKURT: Maske-19 Kodu Uygulaması

• Uzm. Dr. Nahide ZEHİR: Pandemi Sürecinde Sağlıklı Ebeveynlik

ÖDÜL TÖRENİ (17:10-17:20)

SONUÇ BİLDİRGESİ & KAPANIŞ (17.20-17.40)

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top