8 Mart 2018 ‘de Gerçekleştirilecek IV. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin Programı Açıklandı.

01 Mart 2018, İstanbul

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma Merkezi işbirliğinde, 8 Mart 2018 tarihinde toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde boşanma konusuna dikkat çekmek üzere, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’ni düzenleyecek.

Kongrenin ev sahipliğini Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren yapacak. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurgün Oktik, Prof. Dr. Medaim Yanık ve Dr. Birgül Tüzün ise panelde konuşmalarıyla yer alacak isimler arasında olacak.

Kongrede; Boşanma ve Sosyo-ekonomik Dinamikler, Boşanmanın Hukuki Süreçleri, Aile, İslam Hukukunda Boşanma, Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri, Dindarlık ve Boşanma, Boşanma ve Kadın, Boşanmanın Psikolojik Etkileri tartışılırken, Boşanma ve Sağlık başlıklarıyla gerçekleşecek panellerde ise aile birliği ve boşanma; toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla ele alınacak. Kongrede gerçekleştirilecek panellerde ayrıca, boşanma öncesi ve sonrasında yaşanan sorunların toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde çözüm yolları üzerinde durulacak.

Kongrede sunulacak bildirilerle; aile birliği ve boşanma konusunda bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, bu süreçlerde aile bireylerinin ve kadının karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına olanak sağlanması, kadın ve ailenin desteklenmesi amacıyla yürütülen politikaların ulusal ve uluslararası ölçekte müzakere edilmesi, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması bekleniyor.

PROGRAM AKIŞI

09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:30 Açılış Töreni

Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı

Prof. Dr. Nazım Ekren
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

Öztürk Oran

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Ayşe Keşir

Düzce Milletvekili

TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı

10:30-12:00 AÇILIŞ PANELİ: CİNSİYET ADALETİ PERSPEKTİFİNDEN AİLE

Moderatör

Dr. Ravza Kavakcı Kan

İstanbul Milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Medaim Yanık

Psikiyatrist, İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Uzm. Dr. Birgül Tüzün

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Nurgün Oktik

İstanbul  Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Türkçe) Bölümü Başkanı

12:00-13:00  Öğle Yemeği
13:00-14:30 I. OTURUM
SALON A: BOŞANMA VE SOSYO-EKONOMİK DİNAMİKLER
Moderatör 
Doç. Dr. Fatih Aysan
İstanbul Şehir ÜniversitesiKonuşmacılar
Dr. Meltem Yavuz, Dr. Meltem Akça: Aile-İş Çatışması, Stres, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Medeni Duruma Göre Farklılıkların İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Nergis Dama: 2002-2017 Döneminde Türkiye ve Avrupa Ülkelerindeki Boşanma Olaylarının Sosyoekonomik Nedenlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Yrd. Doç. Dr. Tebrike Kaya: Luhmann’ın Sistem Teorisinde İletişim Mecrası Olarak Aşk: Evlenme-Boşanma Sürecinde Aşkın Rolü

Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke: Dijital Boşanmaya İlişkin Yeni Düzenlemeler: Farklı Ülke Uygulamaları

SALON B: İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Konuşmacılar

Abdullah Aydoğan: Osmanlı Toplumunda Kadına Yönelik Sözlü Şiddet Sonucu Boşanma (Tefrik): Maraş Örneği (1880-1906)

Canan Tatar: İslam Hukukundaki Hidâne Müessesinin Günümüz Uygulaması İle Mukâyesesi

Prof. Dr. Ejder Okumuş: Boşanma ve Din

Esra Narin: İslam Aile Hukukunda Velayet

SALON C: BOŞANMA VE KADIN

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. Nagihan Haliloğlu
İbn Haldun Üniversitesi

Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Handan Karakaya: Toplumsal Cinsiyet, Bağlamında Boşanma/Boşanma Süreci ve Kadın

Doç. Dr. Şebnem Köşer Akçapar: Değişen Toplumuzda Boşanma Süreçlerinde Kadın ve Yeniden Evlilikler Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış

Gülcan Çetinkaya, Prof. Dr. Nalan Yetim: Boşanma Sürecinde Kadının Mağduriyetinin Farklı Görünümleri: Mersin Örneği

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kaya: İki Hukuk Arasında Arafta: Boşanamayan Suriyeli Kadın Mülteciler

14.30-14.45 Çay&Kahve Arası
14.45-16.15 II. OTURUM

SALON A: BOŞANMANIN HUKUKİ SÜREÇLERİ

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Konuşmacılar

Arş. Gör. Fatih Düğmeci, Arş. Gör. Esin Gürsel: Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda Devletin Özen Yükümlülüğü

Arş. Gör. Dr. Hilal Yazıcı: Bazı Hakların Korunması Açısından Boşanma Sürecinde Arabuluculuk: Beklenti, Endişe ve Öneriler

Ceren Kaya: Boşanma Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Çözüm Yolu

Av. Safa Koçoğlu: Velayet Savaşları: Ortak Velayet mi? O Zaman Barışalım mı?

SALON B: BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Moderatör
Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu
İstanbul Üniversitesi

Konuşmacılar

Arş. Gör. Aysel Özdemir, Yrd. Doç. Funda Budak, Arş. Gör. Abdurrezzak Gültekin: Boşanmanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

Büşra Kahraman, Sümeyra Gemici, Tevhide Kahraman: İlk ve Ortaöğretim Düzeyindeki Çocukların Ebeveyn Kabul-Red Algısının Çocuğun Velayet Durumuna Göre Karşılaştırılması

Dr. İrfan Barut: Türkiye’de Boşanmalara Yol Açan Sosyo-Ekonomik Süreçler Ve ‘Boşanma Yetimi’ Çocuklar Üzerine Disiplinlerarası Bir Yaklaşım

SALON C: BOŞANMANIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. Pınar Başar
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Konuşmacılar

Dr. Elif Sarıca Darol, Betül Karapınar, Alperen Karapınar: Boşanmış Kadınların Stres Temelli Hastalıklar Özelinde Mukayeseli ve İstatistiksel Analizi

Öğr. Gör. Selda Karadeniz Özbek, Prof. Dr. Melek Kalkan: Boşanma Sonrası Psikolojik Destek: Bir Model Önerisi

Zuhal  Yeşilova, Semin Oğurtan, Emine Taşoluk: Boşanma Sonrası Duygu ve Davranış Eğilimleri

Doç. Dr. Cihad Demirli, Elif Kurtulmuş: Eşler Arasındaki Psikolojik Şiddetin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

16:15-16:30 Çay & Kahve Arası
16:30-18:30 III. OTURUM

SALON A: AİLE

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Mustafa Çevik: Biyolojik Cinsiyet Eşitliği, Postgenderizm ve Ailenin Geleceği

Yrd. Doç. Dr. Halise Kader Zengin: Cumhuriyet Nesline “Aile Olmayı” Nasıl Öğrettik? (Din Dersleri Örnekleminde)

Gülderen Durna: Dini İçerikli Radyolarda Aile Kavramına Bakış

Nevin Meriç: Fetva Sorularında Toplumsal Cinsiyet Rollerine Dair İzler

SALON B: DİNDARLIK VE BOŞANMA

Moderatör
Dr. Fatmanur Altun
Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar

Murat Yılmaz: Türkiye’de Din ve Çocuk Sahibi Olma Değerleri

Dr. Fatma Baynal: Evlenme Deneyimleri ile Boşanma Süreci ilişkilerinde Dindarlık Faktörü

Doç. Dr. Zekiye Demir: Aile Hayatı, Boşanma ve Nedenleri ile İlgili Diyanet’e Yöneltilen Sorular

SALON C: BOŞANMA VE SAĞLIK

Moderatör
Doç. Dr. Sevdegül Mungan
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Arş. Gör. Dr. Ayşe Çal: Kanser Sonrası Süreçte Eş İlişkilerindeki Değişim

Yrd. Doç. Dr. Selim Pullu, Merve Altınbaş, Fatma Kavas: Otizm: Boşanmalardaki Etkisi ve Oranı

Yasemin Kaygas, Gülhan Dinç: Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Boşanmış Annelerin Boşanmaya İlişkin Yaşantılarının İncelenmesi

18:00-18:30 Sonuç Bildirgesi &Kapanış

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top