‘KADIN VE DEMOKRASİ BULUŞMASI’NA ÇAĞRI’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kadın ve Demokrasi Derneği, kadının mevcut statüsünün yükseltilmesi, kadınların siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlara aktif katılımının sağlanması, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda, toplumsal ahlaki ve manevi değerler gözetilerek toplumda ortak bir bilinç oluşturulması amacıyla 8 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda düzenlediğimiz etkinlikler, kampanyalar, çalıştaylar, projeler, konferanslar ve eğitimlerle beraber kadınlarımızın kalkındırılmasına yönelik faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Dünyanın farklı yerlerinde siyasal sistemlere baktığımızda, devletler  tarafından  oluşturulmaya ve yaşatılmaya çalışılan demokrasilerin olduğunu görmekteyiz.  Fakat son yıllarda  tüm dünyada, ortaya çıkan sivil iradelerin ve toplumsal örgütlenmelerin güçlenmesi ile  demokrasilerin savunulması ve yaşatılması alanında  STK’ lar önemli bir  rol üstlenmektedirler. Demokrasiler artık bu sivil yapılar ve örgütler tarafından fazlasıyla talep edilmekte ve korunmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde de STK’ların sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Toplumun tüm sosyal alanları ile ilgilenen bu gönüllü kuruluşlar demokrasinin güçlendirilmesinde büyük rol oynamakta ve  toplumun  huzuru ve düzeni noktasında irade sahibi olmaktadırlar.

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak 08.03.2014 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Sinan Erdem Spor Kompleksinde yapacağımız “Kadın ve Demokrasi Buluşması” ile amacımız;

  • STK’lar ve bakanlık işbirliğiyle demokrasiye sahip çıkacağımızın sinyalini vermek,
  • Değişen toplumsal dengeler ile birlikte sivil iradenin önemini vurgulamak,
  • Demokrasinin sadece bir kavram olmadığını, hayatın her alanında tecelli etmesi gerektiğini STK’lar ile birlikte hareket ederek göstermek,
  • Bakanlık, STK ve devletin demokrasiye sahip çıktığını ve ortak bir bilinç oluşturmayı amaçladığını kamuoyuna sunmaktır.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Kadın alanında faaliyet gösteren Sivil toplum Kuruluşları olarak demokrasimize daha fazla sahip çıkmayı, kadının sadece sosyal alanda değil, siyasal, ekonomik ve kültürel alanda da söz sahibi olmasını savunmak adına, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hedeflerimizi ve gayemizi kamuoyuyla paylaşmak istemekteyiz.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top