8. TCA KONGRESİ’NDE AKADEMİSYENLER
“KADIN VE MEKÂN” İLİŞKİSİNİ TÜM YÖNLERİYLE MERCEK ALTINA ALDI

KADEM, literatüre katkı sağlamak ve mevcut bilgi birikimini ortaya çıkarmak adına her sene Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenliyor. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde; Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla bu yıl 8.si gerçekleşen kongrenin teması, “Kadın ve Mekân”dı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binasında yapılan 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nde, “Kadın ve Mekân” teması etrafında kadın kimliği ve bu kimliğin yerleştirildiği, yerelleştirildiği, ait kılındığı veya uzak bırakıldığı alan ve mekânlar akademisyenlerce mercek altına alındı.

Başkanlığını Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Tatar’ın yaptığı, dört oturum halinde ve eş zamanlı olarak onbir ayrı panelle gerçekleşen kongre; İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk ALKAN ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Gümrükçüoğlu konuşmasında “Bugün, kongrede dijital dünyadan sanat eserlerine, ibadet mekânlarından edebi metinlere, gündelik hayattan teorik tartışmalara kadar Kadın-mekân ilişkisini tüm yönleriyle tartışmaya açacağız. Üretilen, dönüştürülen, anlam ve kimlik kazanan mekânın, kadın bağlamında analizinin yapılması, bugünkü kadın sorunlarına dair önemli çıktılara ulaşmamıza da yardımcı olacak.” ifadelerine yer verdi.

Kongrenin “Kadın Ve Mekân: Kuramsal Yaklaşımlar” başlıklı panelinde konuşan Yazar, Mimar Cihan Aktaş“Güçsüzlerin, En Alttakilerin Mimarisi” başlıklı tebliğinde “Kadınların ihtiyaç ve faaliyetleri dikkate alınmadan tasarlanmış mekânlarda, kriz zamanlarında ortaya çıkan sorunların yine kadınlar tarafından çözülmesi beklenir. Gerçeklerden uzaklaştığınız takdirde, ne hakikat açar kendini size ne de hikmet.” dedi.

Kongrenin öğleden sonraki “Mekân Ve Gündelik Hayat: Olağanlığın Sınırlarında Kadın” başlıklı paneline katılanT.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise konuşmasında “Bugün şehir plancısı kimliğimle size hitap ediyorum. Şehirlerin tasarlanmasında kadın kimliğinin önemi literatürde üzerine düşünülmesi gereken bir alan. Şehrin planlanması kadının güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmadığında bu durumun insan psikolojisine de olumsuz etkileri oluyor. Kadın dostu şehirleri hayata geçirebilmek için gerekli donatılar eklenmeli ve ona göre politikalar belirlenmeli” ifadelerine yer verdi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun moderatörlüğünü yaptığı Mekân Ve Kutsal: İnanan Varlık Olarak Kadın” başlıklı panelde bildirisini sunan Dr. Öğr. Üyesi Şerife Eroğlu Memiş ise “Kudüs’teki murâbıt kadınlar Mescid-i Aksâ’nın ve mekan üzerinden yeniden tanımlanan inancın muhafazasında önemli bir rol oynamaktadır.” tespitinde bulundu.

Gün boyu süren ve 50’ye yakın akademisyenin farklı oturumlarda sunduğu bildirileriyle katkı verdiği kongrede mekân kavramı, kadın odaklı bir analizle ve farklı disiplinlerce ele alındı.

Kongre sonunda “Kutsal Mekânın Muhafazası: Mescid-i Aksâ ve Murâbıt Kadınlar isimli bildirisi ile Şerife Eroğlu Memiş birinciliğe, “Çerçeveden Taşan İmge: Osman Hamdi’nin Mihrap/Yaratılış (Genesis) Tablosu Üzerine Felsefi Bir Analiz” isimli bildirisi ile Dr. Fatma Sayın ikinciliğe ve “Dijital Cemaat ve Fan Alanları: K-Pop Fandomu Üzerine Bir Analiz” isimli bildirisi ile kongreye katılan Betül Tozlu ise üçüncülüğe layık görüldü.

“Kadın Ve Mekân” konulu 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, ödül töreninin ardından, Kongre Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Tatar ve başkan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Nursem KESKİN AKSAY ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ’ın sonuç bildirgesini okumasıyla ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top