8. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ

KADEM, kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan, “varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesini savunan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana kadın ve erkeğin toplumsal hayata dengeli katılımını ve Toplumsal Cinsiyet Adaletini savunur. Kadının fırsat eşitliğine ulaşması, ailede ve toplumsal hayatta adaletli sorumluluk ve rol paylaşımı, şiddete karşı sıfır tolerans gibi ilkeleri savunarak, bu en temel ilkelerin tesisi için mücadele eder. Kadının sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta temsilini güçlendirmeyi hedefler. Kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde kalıcı çözümler üreterek, adalet merkezli bir söylem ve literatür oluşturmaya gayret eder.

Bu doğrultuda her sene, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenler. Bu yıl 12 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’nde gerçekleşecek olan 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin ana teması “Kadın ve Mekân” olarak belirlenmiştir.

Zamansal ve uzamsal bağlamları göz önünde bulundurmadan bir kimlik tartışması yürütmek, öz-eleştiri esnekliğinden yoksun, hayata dair bir dizi sorunu görmezden gelen, çözümü yalnızca kendi ideolojisinde arayan, diyaloğa kapalı yaklaşımlar doğuracaktır. Bu bilinçle yola çıkarak sekizinci kongremizde kadın kimliğinin uzamsal boyutunu; bu kimliğin yerleştirildiği, yerelleştirildiği, ait kılındığı veya uzak bırakıldığı alan ve mekânları ele almayı hedefliyoruz. Bundan da öte kadının eylemliliğini, kendilik bilincini, kendini hangi şartlarda nasıl konumlandırdığını, kuşatıldığı veya içine çekildiği alanlar içinde nasıl hareket ettiğini tartışmak istiyoruz. En temelde ise, kadının diyalojik ahlaki mekânın kurucu bir gücü olduğu gerçeğinin kavramsal düzeyde irdelenmesini beklemekteyiz.

Kadın ve mekân odaklı bir tartışma, çeşitli bilim dallarının kesişme noktası olabileceği için disiplinler arası çalışmaların en verimli sonuçları doğurabileceği bir alana ve zengin yaklaşımlarla doldurulmayı bekleyen boşluklara işaret etmektedir.

Program Akışını incelemek için:

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top