KADEM 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
BİLDİRİ ÇAĞRISI

KADEM, kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan, “varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesini savunan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana kadın ve erkeğin toplumsal hayata dengeli katılımını ve Toplumsal Cinsiyet Adaletini savunur. Kadının fırsat eşitliğine ulaşması, ailede ve toplumsal hayatta adaletli sorumluluk ve rol paylaşımı, şiddete karşı sıfır tolerans gibi ilkeleri savunarak, bu en temel ilkelerin tesisi için mücadele eder. Kadının sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta temsilini güçlendirmeyi hedefler. Kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde kalıcı çözümler üreterek, adalet merkezli bir söylem ve literatür oluşturmaya gayret eder.

Bu doğrultuda her sene, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenler. Online olması halinde 12-13 Mayıs 2022, yüz yüze olması halinde ise 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek olan 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin ana teması “Kadın ve Mekân” olarak belirlenmiştir.

Zamansal ve uzamsal bağlamları göz önünde bulundurmadan bir kimlik tartışması yürütmek, öz-eleştiri esnekliğinden yoksun, hayata dair bir dizi sorunu görmezden gelen, çözümü yalnızca kendi ideolojisinde arayan, diyaloğa kapalı yaklaşımlar doğuracaktır. Bu bilinçle yola çıkarak sekizinci kongremizde kadın kimliğinin uzamsal boyutunu; bu kimliğin yerleştirildiği, yerelleştirildiği, ait kılındığı veya uzak bırakıldığı alan ve mekânları ele almayı hedefliyoruz. Bundan da öte kadının eylemliliğini, kendilik bilincini, kendini hangi şartlarda nasıl konumlandırdığını, kuşatıldığı veya içine çekildiği alanlar içinde nasıl hareket ettiğini tartışmak istiyoruz. En temelde ise, kadının diyalojik ahlaki mekânın kurucu bir gücü olduğu gerçeğinin kavramsal düzeyde irdelenmesini beklemekteyiz.

Kadın ve mekân odaklı bir tartışma, çeşitli bilim dallarının kesişme noktası olabileceği için disiplinler arası çalışmaların en verimli sonuçları doğurabileceği bir alana ve zengin yaklaşımlarla doldurulmayı bekleyen boşluklara işaret etmektedir.

Bu çerçevede kongre için değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 750-1000 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmelidir. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri metinleri, VIII. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Bildiriler Kitabı içinde yayımlanacaktır.

Kongre Tarihi: 12-13 Mayıs 2022 (Online), 12 Mayıs 2022 (Yüz yüze)
Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 30 Kasım 2021
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 27 Aralık 2021
Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 11 Nisan 2022 (Tam metin en az 2500 kelime uzunluğunda olmalı)

Ödüller

Birincilik Ödülü: 10.000 TL

İkincilik Ödülü: 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Bildiri Konu Başlıkları

 • Mekân Kuran bir Güç Olarak Kadın
 • Konuşan ve Suskun (Susturulmuş, Bastırılmış) Mekân Olarak Kadın
 • Hafıza ve Unutma Mekânı Olarak Kadın
 • Cinsiyetlendirilmiş / Cinsiyetten Arındırılmış Mekânlar
 • Bir Beden Olarak Kadın ve Mekân
 • Kamusal / Özel Mekânlar ve Kadın
 • Ebeveynlik ve Mekân
 • Baba ve Mekân
 • Kutsal (Teolojik ve Ritüel) Mekânlar ve Kadın
 • Mitik Mekânlar ve Kadın
 • Gündelik / Pratik Mekân ve Kadın
 • Sinematografik Mekânda Kadının Temsili
 • Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Mekân
 • Kadının Hareket Alanı Olarak Kapalı ve Açık Mekânlar
 • Toplu Taşıma Araçları ve Kadın
 • Emek Mekanları/Çalışma Alanları ve Kadın
 • Çocuk Kitaplarında Mekân ve Kadının Temsili
 • Sanatsal Mekânlar ve Kadın
 • Sanal Mekân (Sosyal Medya) ve Kadın
 • Mimari Mekân ve Kadın
 • Bir mekân Olarak Giysi ve Giysinin Dış Mekâna Yansımaları Açısından Kadın
 • Toplumsal Retorik Mekânları ve Kadın
 • Sağlık /Hastalık Mekânları ve Kadın
 • Entelektüel Mekânlar ve Kadın
 • Eğitim Mekânları ve Kadın
 • Şiddet /Savaş /Barış Mekânları ve Kadın
 • Göç / İltica Mekânları ve Kadın
 • Diyalojik Ahlaki Mekân ve Kadın
 • Hukuk /Adalet Mekânı ve Kadın
 • Şehir/Kırsal Tasavvurları ve Kadın
 • Şehir/Kırsal Pratiklerinde Kadın ve Mekân
 • Spor Mekânları ve Kadın

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
 • Genişletilmiş özet içeriğinin muhakkak şu ölçütleri içinde barındırması gerektirmektedir: Çalışmanın konusu, amacı, önemi, yöntemi ve tekniği, bulguları, sonuç.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 750-1000 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemeli.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçede alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Başlık altında yazarın adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde yer alan, yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın Yılı) Kitap İsmi (italik harflerle) veya Makale İsmi, Dergi Adı (italik harflerle) Basım Yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmeli. Kitap isimleri italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı italik olarak yazılmalıdır. Yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Kılavuzu. (10.bs.). Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bildiri özetleri yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.

Bildiri özetleri tcak@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildiri özetlerinin en son 15 Kasım 2021 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 27 Aralık 2021 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

Tam metin için yazım kuralları https://kadinarastirmalari.com/yazim-kurallari/ adresinde yer almaktadır.

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Burhanettin Tatar (Kongre Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış (Kongre Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay (Kongre Başkan Yardımcısı)

Dr. Esra Erdoğan Albayrak

Doç. Dr. Şule Albayrak

Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur Altun

Doç. Dr. Emine Sare Aydın

Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan

Büşra Bilgin

Prof. Dr. Alev Erkilet

Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Haliloğlu

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

Dr. Sevim Zehra Can Kaya

Doç. Dr. Birsen Banu Okutan

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Fırat Özdemir

Arş. Gör. Dr. Zeynep Sadıkoğlu

Prof. Dr. Rahmet Savaş

Dr. Öğr. Üyesi Betül Avcı Sebetci

Güllü Sonakalan

Prof. Dr. Nuri Tınaz

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Şahin Utku

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Uysal

Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı

Kongre Organizasyon Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

Dr. Sevim Zehra Can Kaya

Sare Rabia Öztürk

Sevda Bahar Savur

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top