AB-TR SİYASETTE KADIN SİVİL AĞI

EĞİTİM MÜFREDATI

Bu eğitim ile amaçlanan, katılımcıları siyasal süreç ve olguların toplumsal temelleri ile tanıştırarak birey, sivil toplum ve devlet arasındaki etkileşimin niteliği, türleri ve sonuçları konusunda toplumsal cinsiyet temelli bir bakış açısı oluşturabilmektir.

Diğer modern ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye doğru bir değişim söz konusudur. Bu değişim içinde modern siyasal sistemlerin bireylerin değişen ve artan istemlerini karşılayabilmesi için aktif bir siyasal katılım önem arz etmektedir. Türkiye açısından düşünüldüğünde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin belirleyici şekilde etkilediği siyasal katılımın artırılması için eğitim sürecinde özellikle toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerinde katılımcıların siyasal motivasyonları artırılmaya çalışılacaktır.

KADIN VE SİYASET EĞİTİM MÜFREDATI – TIKLAYINIZ

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top