Abdurrahman Dilipak Davasında Karar

Abdurrahman Dilipak, Akit Gazetesindeki 27/07/2020 tarihli yazısında, Kadın ve Demokrasi Derneği yetkililerini ve pek çok kadını, Anavatan Partisi dönemindeki “papatyalar” oluşumuna benzetmiş; “AKP’NİN PAPATYALARI, AK PARTİ İÇİNDEKİ AKPLİLER, BU FAHİŞELERE VE ONLARIN TÜREVLERİNE…” şeklindeki ifadeleriyle kadınların onur, şeref ve saygınlığını toplum nezdinde açıkça zedelemiştir.

Suç duyurumuz üzerine Savcılık Makamı tarafından Dilipak’ın ahlaka ve açıkça hukuka aykırı ağır ifadelerinin suç teşkil ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek, hakaret içeren, toplum nezdindeki saygınlığımızı zedeleyen sanık ifadeleri nedeniyle müşteki olduğumuz davada, yargılama süresince esas beklentimizin “özür ve düzeltme” olduğunu sıkça dile getirdik. Ancak bu medeni beklentimize bir karşılık bulamadık. Bu süreçte bir avukat arkadaşımızın baroya şikâyetine kadar uzanan cürete ise diyecek bir söz bulamıyoruz.

Altı duruşma sonrasında davada bugün gelinen son aşamada ise; Sayın Mahkeme sanığın ifadelerinin hakaret içerdiği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle mahkûmiyet kararı vermiştir.

Bugün mahkûmiyet kararıyla sonuçlanan bu davayı kararlılıkla takip etmekteki gayemiz; sorumluluk sahibi, gönüllülük esasıyla çalışan kadın üyelerimize yönelik çirkin yakıştırmaların karşısında haklılığımızı ispat etmektir. Zira kanaatimizce Abdurrahman Dilipak söz konusu yazısında KADEM üzerinden ‘’siyasetteki ve sosyal hayatın içindeki tüm kadınları hedef almış, toplumun bir kesimine karşı nefret söylemini ve kadınların toplum nezdindeki saygınlığını zedelemeyi sıradanlaştırmıştır.

KADEM kadının toplumun her alanında itibarını korumak ve güçlendirmek amacının yanında; özellikle kadına yönelik her türlü şiddete karşı zorlu bir mücadele vermektedir. Sanık tarafından yapılan bu çirkin hakaret; sadece kadınlara değil aynı zamanda bu zorlu mücadeleye yönelik hakaret, itibarsızlaştırma ve aşağılama amacı gütmektedir.

Temennimiz; bu türden maksadını aşan itham ve hakaretlerin bir daha yaşanmamasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

abdurahham-dilipak-davasi-karar-aciklamasi-KADEM

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top