Akademik Araştırma Geliştirme Kurulu2023-12-25T11:59:10+03:00

Kurul Başkanı: Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

İçerik: Sayısal verilerin bilimsel çalışmaların toparlanması ve raporlamasını yapar, ulusal ve uluslararası hakemli kadın dergisi çıkarır.

Çalışma Alanları:

 • Şu konu başlıklarında akademik literatürü araştırma, takip etme ve yayın yapmak:
 • Kadın ve Siyaset
 • Kadın ve Hukuk
 • Kadın ve Ekonomi
 • Kadın ve Şiddet
 • Kadın ve Aile
 • Kadın ve Kültür
 • Akademik araştırma yapan merkezlerle ve üniversitelerle işbirliği yapmak
 • Akademik kurumlarda ulusal ve uluslararası nitelikli sempozyumları / konferansları / çalıştayları takip etmek
 • Kadın temalı ulusal ve uluslararası akademik sempozyumlar / konferanslar / çalıştaylar düzenlemek
 • Kadın konulu niceliksel / istatistiksel çalışmalar yapma ve mevcut çalışmaları derlemek
 • Ulusal ve uluslararası hakemli kadın dergisi çalışması yapmak
 • Ulusal ve uluslararası akademik kadrolarla yakın temas kurma ve ortak çalışmalar & projeler yürütmek
Go to Top