İnsan hakları, demokrasi, çok kültürlülük, ifade özgürlüğü… Avrupa’nın bütün dünyaya kendi mülkü gibi tanıttığı değerler… Ancak tüm dünyaya insan hakları karnesi vermeye kalkan Avrupa bu değerlere yine ihanet etti.

Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’nde boşanma davasına bakan hâkim, davacı kadından başörtüsünü çıkarmasını istedi. Kadın başörtüsünü çıkarmayı reddedince duruşma yapılamadı.

Günümüzde İslamofobyanın özellikle Müslüman kadınlar üzerinden nasıl tezahür ettiği ve ne derece dehşet verici noktalara vardığını ispatlayan bir örnek daha yaşanmış oldu. Söz konusu Müslüman bir kadının başörtüsü olduğunda, Avrupa’nın her fırsatta su yüzüne çıkardığı oryantalist ve faşist tavrından bıktık.

Uluslararası hukuk normu haline gelmiş din, inanç ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu tutum açık bir insan hakları ihlalidir. Demokratik bir hukuk devletinin gereği olarak yargıya erişim hakkı hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve bu hakkın kullanımı hiç kimsenin dini veya başka bir kimliğinden ötürü elinden alınamaz.

Bir kadının başını örtmesi ya da açması, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemeyeceği için, yasa ile dahi kısıtlanamaz. Başörtülülerin kamuda çalışmasına ve hatta mahkemelerde stajyer olmasına izin vermediği gibi davacı olarak bile mahkeme salonuna almayan bir özgürlükler ülkesi düşünülemez. Hiçbir uluslararası metinde ve kendi anayasalarında dahi yeri olmayan bu uygulamalarından dolayı Alman yargısını ve gerekli tedbirleri almayan Alman hükümetini şiddetle kınıyoruz.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top