ANTALYA KADEM PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİNE KATILDI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) öncülüğünde hayata geçirilen eğitimle katılımcılar,
özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele projeleriyle ilgili merak ettiklerini öğrendiler.

 

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) sorumluluğunda proje hazırlama eğitimi verildi. 26-27 Mayıs tarihlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinliğe Antalya KADEM de katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele, kadınların ekonomik statüsünün güçlendirilmesi ve kadınların sosyal destek projelerinden yararlandırılması doğrultusunda proje çalışmaları yürütmesi ve uygulama sürecinde yürütülen çalışmaların ilgili mercilere raporlaması gibi başlıklarda sunum yapıldı. Katılımcılar, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanarak projelerini hayata geçirebilmeleri hususunda bilgilendirildi.