Değerli KADEM çalışanı,

KADEM olarak amacımız iş kalitesine ve iş memnuniyetine ilişkin olarak çıtayı hep birlikte daha yukarılara çıkarmaktır.

Bundan dolayı çalışanlar arasında gerçekleştirmek üzere bir araştırma projesi hazırladık. Bu çerçevede ekteki soru formunu birkaç dakikanızı ayırarak doldurmanız; bunu yaparken soruları içten ve gerçekçi bir şekilde yanıtlamanız kurumumuz için hayli yol gösterici olacaktır.

Araştırmada alınan bilgiler bağımsız bir araştırma şirketi tarafından anonim olarak analiz edilecek ve yanıtlar kesinlikle gizli tutulacaktır.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

İşyerimin fiziki ortamı (büyüklüğü, ortam ısısı, ışık alması, havadar olması, gürültü seviyesi vs...) işimi kolay ve rahat yapabilmem/ işe konsantre olabilmem açısından uygundur

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

İşimi verimli şekilde yürütebilmem için gereken ekipman/ malzeme (bilgisayar, yazıcı, ofis malzemeleri, elektrikli -elektronik aletler-cihazlar vs...) çalıştığım kurumda yeterince mevcuttur

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Çalıştığım kurumda iş sağlığı ve güvenliği açısından alınan önlemler yeterlidir.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *
İş yükünün çalışanlar arasında dağılımı ve paylaşımı adildir.
Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Görev ve sorumluluklarımın getirdiği iş yükünün üstesinden rahatlıkla gelebiliyorum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumdaki görev ve sorumluluklarım kişisel deneyim ve yeteneklerime uygundur

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

İşimin gereği olarak üstlendiğim görev ve sorumlulukları severek yerine getiriyorum

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

İşimi yaparken yeterince inisiyatif kullanabiliyorum

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Çalışma günleri/ çalışma saatleri açısından memnunum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

İşyerimde izin haklarımı kullanmak açısından sorun yaşamıyorum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumdaki çalışma koşullarım, iş yaşamımı ve özel (günlük) yaşamımı dengede tutmama imkan tanıyor

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Bu kurumda geleceğe dair iş güvencemin olduğunu düşünüyorum

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Çalıştığım kurumun, çalışma günleri/ saatleri/ izin hakları açısından özel sektördeki şirketlere göre daha iyi olduğunu düşünüyorum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda çalışanların yükselmesi/ daha üst bir pozisyona geçebilmesi için yeterince fırsat sağlanmaktadır.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda iş arkadaşlarımla mükemmel bir ekip ruhuna sahibiz.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *
Kurumda farklı bölümler arasında etkin bir iletişim ve işbirliği bulunmaktadır
Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

İş ortamımız keyiflidir

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Çalışanların mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurum tarafından sunulan eğitim/ uygulamalar yeterlidir

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda işimi yaparken bilgi ve becerilerimi geliştirdiğimi düşünüyorum

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda kariyerimle/ iş yaşamımla ilgili beklentilerimin karşılanacağına inanıyorum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Yaptığım iş karşılığında adil bir ücret aldığımı düşünüyorum

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Aldığım ücreti, diğer kurumlarda/ şirketlerde benimle aynı seviyede olan/ benzer işleri yapan çalışanların aldığı ücret ile karşılaştırdığımda makul buluyorum

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Çalıştığım kurumda performans değerlendirmesi adil ve objektif bir şekilde yapılmaktadır

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

İşimi yapabilmem için gerekli olan yazılım ve diğer bilgisayar uygulamaları gibi enformasyon teknolojileri çalıştığım kurumda yeterli seviyede mevcuttur.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Yöneticilerim benden yapmamı istedikleri işleri net ve anlaşılır bir şekilde aktarıyorlar

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda, yaptığım işle ilgili konularda alınan kararlardan ve yapılan işlerden yeterince haberdar ediliyorum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Yöneticilerimle HER KONUDA rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda gerçek düşüncelerimi, olumsuz bir tepki ile karşılaşacağım endişesi duymaksızın, her zaman rahatlıkla söyleyebilirim

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Çalıştığım kurumda yöneticiler yaptıkları işte oldukça yetkindir/ mükemmeldir.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Bölüm yöneticimle çalışmaktan memnunum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *
Üst düzey yöneticilerle çalışmaktan memnunum.
Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda yöneticilerim görüş ve önerilerimi her zaman dinler ve bunları dikkate alır.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda, bölümler bazında görev alanları ve iş süreçleri net ve açık bir şekilde tanımlanmıştır

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda işlerin gerçekleştirilmesinde etik ve ahlaki değerlere azami özen gösterilir

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kendi bölümümde ve kurumun diğer bölümlerinde çalışan iş arkadaşlarım işini yaparken kaliteye son derece önem verir.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Çalıştığım kurum (planlama, hedefler ve kurumsallık açısından) genel olarak iyi yönetilmektedir.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumun yönetimi bende güven duygusu uyandıyor

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumun hedeflerini, projelerini ve beklenen iş sonuçlarını tam olarak biliyorum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumun misyonunu ve vizyonunu tam olarak biliyorum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda yönetim sistemi ve performansına dair sürekli iyileştirme yapılır.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda yöneticiler çalışanlara işle ilgili olarak her zaman geri bildirimde bulunur ve başarılı işleri her zaman takdir eder

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Bu kurumun misyonu ve vizyonu bana işimin önemli ve anlamlı olduğunu hissettiriyor

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Bu kurumda yaptığım işle diğer insanların yaşamlarına dokunmak/ insanların yaşamlarını iyileştirmek beni mutlu ediyor

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Çalıştığım kurumun toplum nezdinde sahip olduğu itibar beni gururlandırıyor

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Bu kurumda uzun süre çalışmaya devam etmek istiyorum.

Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *
Tanıdıklarıma bu kurumda çalışmalarını kesinlikle tavsiye ederim
Bir KADEM çalışanı olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *
Genel olarak düşündüğünüzde KADEM’de çalışmaktan ne derece memnunsunuz? *
Kaç yıldır KADEM’de çalışıyorsunuz? *
Cinsiyetiniz *
Çalışma yeriniz? *