İş Kanununda özellikle çalışan anneleri ilgilendiren kısmi süreli çalışma hakkının ayrıntıları, yayınlanan yönetmelikle belirlendi.

Analık izni veya ücretsiz izin sonrası yapılacak kısmi süreli çalışma hakkıyla ilgili ayrıntıların yer aldığı kanuna göre çalışan annelerin, kısmi çalışma için 1 ay önceden başvuru yapmaları gerekiyor. İşverenin bu talebi cevaplandırma süresi de 1 ay olarak belirlendi. Bu süre içinde kısmi çalışma için başvuruya cevap verilmemesi halinde anne, dilekçesinde belirttiği tarihten sonraki iş gününde hakkını kullanmaya başlayabilecek. İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılamayacak.

Analık izninin bitiminden itibaren çalışan anne ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek çalışanlara istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda ise 120 gün ve ilk iki doğumun ardından her doğumda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek. Bunun yanında çoklu gebelikte 30 gün ilave,  engelli doğumun belgelendiği hallerde ise 360 gün izin verilmesi kanunla belirlendi.

Çalışan anne, analık izinlerinin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek.

Anne ve babadan herhangi birinin çalışmaması durumunda, çalışan eş kısmi süreli çalışmayı talep edemeyecek. Çalışanın, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemesi gerekecek.

Analık izni veya ücretsiz izin sonrası yapılacak kısmi süreli çalışmalarla ilgili yönetmelik, bazı meslek gruplarını da istisna olarak görüyor. Bu meslek gruplarında işverenin onayı gerekecek. Yönetmelik izin gerektiren işyerlerini şöyle sıralıyor:

Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde,

Sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

1 yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işler.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top