“Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmelerinin Önündeki Engeller” Araştırma Sonucu Basın Lansmanı

“Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmelerinin Önündeki Engeller” Araştırma Raporu, 16.02.2016 tarihinde Biz Cevahir Otelinde gerçekleşen basın lansmanı ile açıklandı.

Programa, Kadın ve Demokrasi Derneği Kurucu Başkanı Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Önal İnaltekin, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha, Doç. Dr. Havva Çaha ve birçok basın mensubu katıldı.

KADEM Genel Başkanı Sare Aydın’ın açılış konuşmasıyla başlayan program, Prof. Dr. Ömer Çaha’nın Araştırma Raporu sunumuyla devam etti.

Sare Aydın, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından yürütülen araştırmanın, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) fon kaynağı kullanılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından yürütülen “Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Arttırılması” projesi kapsamında desteklendiğini ifade etti.

Araştırmayı Mart 2014 ila Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiklerini belirten Aydın,  araştırmaya 3 sektörden (okul, hastane, banka) 306 kurum ve bu kurumlarda görev yapmakta olan 2040 kadının dahil edildiğini söyledi.

Aydın, kadınların üst düzey kademelere erkeklerle benzer düzeyde yükselmesinin devletin ortaya koyacağı destek politikaları ile mümkün olabileceğini söyledi.

 Hizmet sektöründe çalışan kadınların yükselmelerinin önündeki en temel sorunun, kadının aile ve iş dengesinin oluşturulamamasından kaynaklandığını söyleyen Aydın, devletin özel sektöre de bu dengeyi sağlayacak politikaları uygulatması gerektiğini belirtti.

“Ailenin birlikteliğinin devamı ve gelecek toplum yapılanması için erkekler de ev  aile hayatında, çalışan kadına yardımcı olmak zorunda” diyen Aydın, “kadınlara bu iki rolü yüklemek ve bunun karşısında yardımcı olmamak adalet anlayışımıza ve inandığımız değerlere sığmaz” dedi.

Prof. Dr. Ömer Çaha, “Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmelerinin Önündeki Engeller” Araştırma Raporunun sunumunu yaparak, araştırmanın yönteminden ve sonuçlarından söz etti.

 Hizmet sektöründe çalışan kadınların karşılaştıkları sorunları ve yükselmelerinin önündeki engelleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırma sonuçlarına göre;

  • Üst yönetim kademesine doğru gittikçe kadın çalışan sayısı azalıyor!

Üst düzey yönetim kademesine doğru gidildikçe kadınların oranı belirgin biçimde düşmektedir. Bu oran kurumdan kuruma değişmekle birlikte %10’a kadar gerileyebilmektedir.  Okul, hastane ve banka kurumlarında çalışanların yarısından fazlası kadın olmasına rağmen, belirgin bir cam tavan sendromunun yaşandığı görülmüştür.

  • Mesai dışı çalışma saatleri sebebiyle kadınlar yönetici pozisyonlarına atanamıyor!

Kadın çalışanların hastanelerde karşılaştıkları en önemli sorunların başında mesai dışındaki nöbetler gelmektedir. Bu aynı zamanda kadınların yöneticilik konusunda geride kalışına da yol açan bir nedendir. Bankalarda da kadınların mesai dışı çalışma saatleri okullara göre daha ağırdır. Bankalardaki ağır çalışma şartları, özellikle doğum izni, yıllık izinler, ücretli izin kullanımı gibi alanlarda da kendini göstermektedir.

 

  • İş yerinde Mobbing’e maruz kaldığını söyleyen kadınların oranı %33!

Kadınların %25’i hak ettikleri pozisyonlarda çalışmadıklarına inanmaktadırlar. Hak ettiği pozisyonda çalıştığını düşünenlerin oranı %73 düzeyindedir. Yine kadınların %33’ü hak ettiği maaşı alamadıklarını belirtmektedirler. Türkiye’de erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmadığını söyleyen kadınların oranı %47!

  • Erkek Yönetici tercih eden kadınların oranı %27!

Araştırmaya katılan kadınlar içinde erkek yönetici tercih edenlerin oranı, kadın yönetici tercih edenlerden daha fazladır. Erkek yöneticiyi tercih edenlerin oranı %27, kadın yönetici tercih edenlerin oranı %19, fark etmez diyenlerin oranı ise %53 düzeyindedir.

  • Dokuz saatten fazla çalışan kadınların oranı %45!

Kadınların %45’i günlük dokuz saatten daha fazla çalışmaktadır. Özellikle bankalarda kadınların çalışma mesaisi diğer iki kuruma göre daha fazladır.

  • Kadınların %57’u ev kadınlığı ve çalışma yaşamını birlikte yürütmeyi ideal olarak görüyor!

Kadınların %7.6’sı ev kadını ve anne olmayı, %10.4’ü iyi bir meslekte maaşlı çalışmayı, %23.1’i girişimci olmayı, %57’si ise ev kadınlığı ile çalışma yaşamını birlikte yürütmeyi ideal olarak görmektedir.

  • Çalışan kadınların %59’u en büyük sorunun aile sorumluluklarının adil paylaşılmaması olduğunu düşünüyor!

Araştırma bulgularına göre aile yükümlülüğünü paylaşma konusunda erkekler kadınlar kadar aktif değildirler. Çocukların bakımı, çocukların okul yaşamı, alış veriş, yemek ve mutfak işleri konusunda erkekler aile yükümlülüğünün bir kısmını paylaşırken; ütü yapma, çamaşır yıkama, ev temizliği gibi konularda kadınlarla benzer düzeyde aile yükümlülüğünü paylaşmamaktadırlar.

  • Çalışma hayatının aile yaşantısına olumlu etki ettiğini düşünen kadınların oranı %63!

Kadınların %63’ü çalışmalarının aile yaşantılarına olumlu yansıdığını belirtmesine rağmen, yöneticiliğin kadınların aile yaşantısını olumsuz yönde etkilediğine inanan kadınların bulunduğunu belirtmekte yarar vardır.

  • Çalışan kadınların sorunlarını çözmek için öncelikle yuva ve kreş sorununun çözülmesi gerektiğini söyleyen kadınların oranı % 41!

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top