1. Amaç

Çerez politikası, Kadın ve Demokrasi Derneği (“KADEM”) tarafından işletilmekte olan http://www.kadem.org.tr internet sitesinin kullanıcı, üye ve ziyaretçiler (İlgili Kişi) tarafından kullanımı esnasında tutulan çerezlerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tanımlamalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu politika; KADEM ’in sorumlusu olduğu web sitelerini ve ilgili sitelerde çerez bilgileri işlenen İlgili Kişi ‘leri kapsamaktadır.

3. Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanım / Kısaltma

Açıklama

Kanun (KVKK)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kanun

KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Çerez

İnternet sitelerinin cihazlarınıza kaydettiği küçük boyutlu ve kullanıcıları tanımlamaya yarayan veri dosyalarıdır. Çerezler internet siteleri tarafından kullanıcıların tanımlanması ve onlara özel hizmet sunulması amacıyla kullanılır.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

4. Çerez Politikası

Politika sayesinde, web sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamayı amaçlıyoruz.

Kişisel verilerinizin KADEM tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgilere https://www.kadem.org.tr adresinde yer alan Kişisel Veri Aydınlatma Metni ve bağlı politikalardan erişim sağlayabilirsiniz.

4.1. Çerezlerin Kullanım Amaçları

KADEM, web sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır;

 • İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin; oturum açan üyelerin internet sitesinde farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması,
 • Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin; siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması,
 • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin; site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Güvenliği sağlamak ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla siber saldırıları tespit etmek ve önlemek

KADEM, kişisel verilerinizi KVKK ’nın 5. maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemekteyiz.

 • KADEM ‘in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KADEM, Çerez Politikası kapsamında işlediği kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı ve mevzuata uygun olarak KADEM ‘in hizmetlerinden faydalandığı tedarikçileri ile paylaşabilir. Kişisel verilerinizin anonim hale getirilmesi sonucunda elde edilen sonuçlar yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının yerine getirilebilmesi için üçüncü taraflarca analiz edilebilmektedir.

4.2. Kullanılan Çerezler Türleri

KADEM web sitelerinde, hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. KADEM, açık rıza gerektiren herhangi bir çerez türü kullanmamaktadır. Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri aşağıda bulabilirsiniz;

4.2.1. Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz.

4.2.2. İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. KADEM, bu kapsamda Analytics arayüzlerinden faydalanmaktadır.

4.2.3. Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar.

4.3. Çerezlerin Nasıl Yönetilir?

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome

Browser ’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer

Browser ’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimini gerçekleştirin.

Mozilla Firefox

Browser ’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Safari

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ adresinden destek alabilirsiniz

Diğer Browser ‘lar

Microsoft Edge, Maxthon gibi diğer browser ‘ların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

4.4. Veri Sahibi Hakları

Veri sahipleri, KVKK ’nın ilgili 11. maddesi uyarında kişisel verileri kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel veri işlenme durumunu öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı https://www.kadem.org.tr adresinde yer alan Kişisel Veri Aydınlatma Metni ‘nde yer alan yönlendirmeleri takip ederek kullanabilirsiniz.