Dış İlişkiler Kurulu2023-03-09T10:30:47+03:00

İçerik: Yurt dışı kadın örgütleri ile temasa geçerek iş birliği yapar, uluslararası ortak konferanslar, seminerler saha ziyaretleri konuları üzerine odaklanır.

Çalışma Alanları:

  • Uluslararası Kadın Örgütleriyle İletişim Ağı kurmak
  • Kadın Temalı Uluslararası Örgütlere üyelik çalışmaları yapmak
  • Uluslararası Kadın Örgütleri ve Organizasyonlarıyla ortaklık kurmak
  • Uluslararası Kadın Temalı Yayınları takip etmek ve bu yayınlara dahil olmak
  • Uluslararası Kadın Temalı Konferans / Sempozyum / Panel gibi etkinliklere katılmak ve rapor hazırlamak
  • Uluslararası Kadın Temalı Organizasyonları takip etmek
  • Uluslararası Kadın Temalı Organizasyonlar düzenlemek
Go to Top