Dış İlişkiler Kurulu2020-06-15T16:09:27+03:00

İçerik: Yurtdışı kadın örgütleri ile temasa geçerek işbirliği yapar, uluslararası ortak konferanslar, seminerler saha ziyaretleri konuları üzerine odaklanır.

Çalışma Alanları:

  • Uluslararası Kadın Örgütleriyle İletişim Ağı kurmak
  • Kadın Temalı Uluslararası Örgütlere üyelik çalışmaları yapmak
  • Uluslararası Kadın Örgütleri ve Organizasyonlarıyla ortaklık kurmak
  • Uluslararası Kadın Temalı Yayınları takip etmek ve bu yayınlara dahil olmak
  • Uluslararası Kadın Temalı Konferans / Sempozyum / Panel gibi etkinliklere katılmak ve rapor hazırlamak
  • Uluslararası Kadın Temalı Organizasyonları takip etmek
  • Uluslararası Kadın Temalı Organizasyonlar düzenlemek
Go to Top