KADEM EĞİTİMLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMU

Bu form, KADEM yaygın eğitim setlerinden İki İnsan, Güven Toplumunun İnşası Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları, İbrahimî Dinlerde Kadın eğitimlerinin verimliliğinin ölçülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Ölçme ve değerlendirme formu için aldığınız eğitimin butonuna tıklayınız;

İKİ İNSAN
GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI ŞİDDETİN ANATOMİSİ VE ÇÖZÜM YOLLARI
İBRAHİMÎ DİNLERDE KADIN