Kadınlar karşılaştıkları pek çok soruna rağmen, getirdikleri yenilikler ve elde ettikleri başarılarla iş hayatında zirveyi zorluyor. Kadınlar, sosyal ve siyasi hayatta olduğu gibi iş hayatında da toplumsal cinsiyet rollerinin kalıpları arasında değerlendirilmesine rağmen, günümüzde artık pek çok kadın başarılarıyla ve iş hayatına getirdiği yeniliklerle toplumun bu yerleşik kalıplarını yıkmaktadır. Bu durumun en güzel örneklerinden biri de Phone2action’ın kurucularından Ximena Hartsock teknoloji alanında başarısı ve liderliğinden dolayı Washington DC tarafından ödüllendirilmesidir.

Uzun soluklu bir mücadelenin yansıması olarak kadınların teknoloji alanındaki liderliği ve teknoloji endüstrisine kazandırdıkları Phone2action çalışanlarını iç muhasebe yapmaya itmiştir. Bugün bir çok kişi yenilikçilikten uzak tek düze giden endüstri sektörünün kadınlar tarafından büyüyen paydasını kutlamaktadır.

Kadınlar teknoloji alanına getirdikleri yeniliklerle sadece sektörün değil sektörde çalışanlarının da profesyonel kariyerlerine yapmış oldukları katkıdan dolayı da tercih edilmektedir.  VP of Global Ortaklarından John Patton’na göre erkeklerin yapamayıp da kadınların teknoloji şirketlerine kazandırdığı 3 şey şunlardır:

Sayılar: Yazılım geliştirenlerin yalnızca %20’si kadınlardan oluşuyorken yapılan son bir araştırma kadınların kod yazımında  erkeklerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Araştırmalara göre, GitHub’a gönderilen ve kabul edilen proje geliştirme amaçlı “pull request” önerilerinin %78.6’sı kadınlara aitken, %74.6’sı erkekler tarafından yapılmıştır.

Ne yazık ki, araştırma aynı zamanda ortakların kadın bir programcıdan gelen teklifi kabul etme oranının ise yüzde 71.8 olduğunu göstermiştir. Bu araştırma kadınların karşı kaşıya kaldıkları eşitsizliğin üzücü bir göstergesidir.

Bu talihsiz sonuca rağmen, kadınların kodlamadaki yeteneklerinin erkeklerinkine üstün geldiği şaşırtıcı değildir. Kadınların en ufak detaylara ve kodlarla tasarımları daha özel yapan küçük şeylere erkeklere oranla daha fazla odaklandıkları ve özel ilgi gösterdikleri bilinmektedir.

Ve bunu kim tercih etmez ki? Yetenekli kadınlarla çalışmak kuşkusuz kişilerin detaylara daha çok özen göstermesine ve işlerinde daha başarılı olmalarına neden olur.

Yenilikçi İşlerin Artması: Araştırmalar gösteriyor ki iş hayatındaki çeşitlilik, sorunların çözümünde önemli bir yere sahip. McKinsey & Company’e göre, etnik ve ırksal çeşitlilik gösteren şirketler %35 daha fazla kar elde ediyor.

Yeni müşteri kazanmak için farklı bir bakış açısı olsa da, bağlantılar oluşturmak ya da en azından “biz erkek egemen bir şirket değiliz” görüntüsü vermek, büyüyen işle bütünleşmektedir.

Sektörde büyüyebilmek için işgücünde dengeyi sağlamak ve özellikle de yeteneklerle yakın ilişki içinde olmak gerekmektedir.

Bununla beraber kadın girişimciliklerinde görülen düşüş eğilimine ayrı bir yön kazandırmada etkili olmaktadır.

Wall Street Dergisi’nin makalesine göre  San Francisco’da 2014’ten 2105’e kadar kadın kuruluşlarında “Series A”’dan fon almada  %30’luk bir düşüş izlenmiştir.

Katılım & Tevazu: Teknoloji erkek egemen bir endüstri olduğu için, kadınlar teknoloji sektöründe tutunmak için yüksek standartlarda işler yapma ve aynı zamanda alçakgönüllü olma eğilimindedirler. Erkekler ise her zaman  yetkinlikleri olmasa dahi kendilerine fazlaca güvenirler.

Kadınların başarısının ve girişimciliğinin küçümsenmesi yönünde tarihsel bir eğilim bulunmaktadır. Ancak buna rağmen endüstri sahasında karşılaşılan adaletsiz ve negatif yaklaşımlara rağmen alçakgönüllülük şirketlerin ilerlemesine daha gerçekçi bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Kadınların  meslektaşları tarafından  başarılarının görülmesi, takdir edilmesi,  sağlıklı bir şirket kültürü oluşturmak için önemlidir. Bunlarla beraber kuruluşlarda yapıcı eleştirel bakış açısı sürdürülebilir bir büyümenin olmazsa olmazlarındandır. Ancak tabi ki bir dengenin olması gerekir.

Kadınlar teknolojide kritik bir rol oynarlar.  Kadınların endüstriye katkıları genelde  fark edilmez ve küçümsenir. Bu sebeple kadınların tüm zorluklara rağmen elde ettikleri başarıyı görmek ve takdir edecek her çaba değerlidir.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top