KADEM Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu,
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan’a “Aile yapısının korunması” ve “İstanbul Sözleşmesi” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sabah yazarı Hilal Kaplan’a “Aile yapısının korunması” ve “İstanbul Sözleşmesi” ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Gümrükçüoğlu, toplumda bireyselleşme fikrinin kontrolsüz bir şekilde empoze edilmesine dikkat çekerek, bunun aile anlayışı üzerinde hasar verici etkileri olduğuna vurgu yaptı:

“Gittikçe küreselleşen dünyada iletişim teknolojilerinin geliştiği ve yaygınlaştığı son yıllarda toplumların yaşadığı en büyük sorunlardan biri şüphesiz yerel dinamiklerin daha kolay çözülebilir hale gelmesi. Kontrolsüz pompalanan bireysellikle beraber güçlü geleneklerle ve sorumluluk duygularıyla birbirine bağlı Türk aile yapısının hasar alması söz konusu.”

Marjinal gruplar hiçbir fırsatı kaçırmıyor

Son günlerde toplumsal linç odaklarının hedefine konulmaya çalışılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yönelik çirkin saldırıyı da eleştiren KADEM Yönetim Kurulu Başkanı:

“Dünyada kavramsal olarak sorgulanan aile anlayışının sorgulanmasının sonuçlarını bizler de toplumumuzda zaman zaman marjinal gruplar üzerinden gözlemliyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın hutbesinde söyledikleri üzerinden koparılan fırtına bunun bir tezahürü örneğin. Oldukça proaktif bu gruplar hiçbir fırsatı kaçırmıyor, kendi varlık ve inanışlarına alan açmaya gayret ediyorlar. Kavramları ve literatürü de ifsad ederek uzun vadeli zihniyet değişimini sağlamaya çalışıyorlar.” dedi.

Sözlerini, çocukların masumiyetini istismar eden yaklaşımlara getiren Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu şunları kaydetti:

“Bu tür söylemleri yaygınlaştırma çabası öyle boyutlara ulaşıyor ki, politik ajandalara “çocuklar” dahi alet ediliyor. Düşüncesizce istismar edilen bu çocuklar, haklarını savunma adı altında cinsiyetsizlik söylemlerine malzeme oluyor. Hatta bu kavramların ifsadı bazı uluslararası anlaşmaların yanlış yorumlanmasına da sebep oluyor. İstanbul Sözleşmesi bunlardan biri. Baştan aşağı şiddetle ilgili bir uluslararası çerçeve metin olan bu sözleşme iç hukukumuzda 6284 sayılı yasa ile uygulanma kabiliyeti buluyor. Bunun dışında bir karşılığı olmayan bu metinle ilgili yanlış birtakım bilgiler kulaktan kulağa aktarılıyor.

Bizim inanç ve değer sistemimizde bir insanın şiddete uğramasına, hele ki uğradığı şiddet sebebiyle hayatını kaybetmesine rıza göstermek yoktur, asla olamaz. Bu çok büyük bir vebaldir. Söz konusu sözleşme de Avrupa Konseyi tarafından kaleme alınmış kadına ve aile içi şiddete karşı mücadeleyi amaç edinen bir sözleşmedir. Taraf devletlere, kendi iç hukuklarında şiddetle mücadele etmeye matuf kanunlar oluşturmasını tavsiye ediyor. Bilindiği üzere uluslararası sözleşmeler tek bir millet düşünülerek kaleme alınmaz, bütünüyle tek kültürün dinamiklerini içermez. Nitekim Türkiye’nin taraf olduğu pek çok uluslararası sözleşme de böyledir. Mesela, ekonomik iş birliği sözleşmeleri, UNESCO sözleşmesi vs. gibi.”

Sözleşme Eşcinselliği Meşrulaştırmıyor

Söz konusu sözleşmenin eşcinselliği meşrulaştırmadığını ifade eden KADEM Yönetim Kurulu Başkanı, şiddete karşı insani hakların devreye sokulması dışında bir hüküm içermediğini şu sözlerle vurguladı:

“Sözleşmede şiddetten korunması gerekli olan gruplar sayılırken “cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, din, dil, siyasi veya başka görüş, ulusal ve sosyal köken…. cinsel yönelim….” gibi pek çok grup zikredilmiştir. Bunun anlamı zikredilen hiçbir grup, kendi bulundukları özellikler yüzünden şiddete uğrayamaz demektir. Böyle bir durumda devlet bu grupların her birini korumakla görevlidir. Hiçbir değer yargısı ve örfi uygulama da bu gruplara şiddet uygulanmasının mazereti olamaz. Aksi takdirde herhangi birinin, istediği kişiye şiddet uygulayıp akabinde “cinsel yönelimi farklıydı ben de o sebeple öldürdüm ya da darp ettim” demesinin önüne kim geçebilir?

Yine sözleşmede geçen “toplumsal cinsiyet” ibaresi de eşcinsellik ya da cinsiyetsizleştirme demek değildir. Toplumsal Cinsiyet, kadın ve erkeğe, biyolojik cinsiyet özelliklerinden farklı olarak, toplumların, kültürlerin yüklediği verili rol ve görevleri ifade etmek için kullanılır. Cinsiyet kadın ve erkektir, zorlama formlardan bahsetmez. Dolayısıyla sözleşme üçüncü bir tür oluşturmaya veya eşcinselliği meşrulaştırmaya yönelik herhangi bir anlam ya da bu yönde bir hüküm içermemektedir.”

Aslolan Şiddetle Mücadeledir

KADEM olarak aile bütünlüğüne zarar verecek her türlü eyleme karşı olduklarının altını çizen Gümrükçüoğlu, burada öncelikli konunun kadına yönelik şiddet vakalarının önüne geçilmesi olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Ancak pek çok diğer sözleşme gibi İstanbul Sözleşmesi de bir tabu, değişmez bir metin değildir elbette. Aslolan kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadeledir. Kadına şiddet vakalarının sona ermesi için kapsamlı hukuki düzenlemelere olan ihtiyaç aşikârdır. Bu sebeple İstanbul Sözleşmesi çerçeve bir üst metin olarak değerlendirilmiş, gerekli düzenlemeler iç hukukta bizim kültürümüze uygun biçimde yapılmıştır.
Bizler KADEM olarak sağlıklı nesillerin ve güçlü toplumların yaradılış fıtratımıza uygun olarak kadın ve erkekten müteşekkil ailelerle oluşacağına, çoluk çocuk ayırt etmeden alternatif zorlamaların nesli ifsada ve dolayısıyla gelecekte yok olmaya sebep olacağına inanıyoruz. Bu tür suiistimalleri de şiddetle kınadığımızı belirtiyor, aile bütünlüğüne zarar verecek her türlü eyleme karşı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz.”

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top