Sare Aydın: Kadınlar profesyonel yaşamları ile aileleri arasında bir tercih yapmaya zorlanmamalıdır.

Kadın ve Demokrasi Derneği Kurucu Başkanı Sare Aydın Yılmaz, kadınların iş yaşamına katılımının desteklenmesinin önemine işaret ederek “Üst düzey yönetim kademesine doğru gidildikçe kadınların oranı belirgin biçimde düşmektedir. Bu oran kurumdan kuruma değişmekle birlikte yüzde 10’a kadar gerileyebilmektedir” dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle az gelişmiş ülkelerde kadın istihdamının sınırlı oranlarda görülmesinin nedenleri arasında, yeterli seviyede eğitim alamama, cinsiyete dayalı iş bölümü, uygun olmayan çalışma koşulları ve ev-iş dengesinin gözetilmemesi gibi birçok faktörün yer aldığını söyledi.

Kadınların bunun gibi sebepler dolayısıyla eğitim, siyasal ve ekonomik katılım haklarından, nitelikli iş imkanlarından dışlandığını belirten Yılmaz, güvencesizlik, düşük ücret ve eğreti istihdam gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Kadınların gerek iş gücüne katılım gerekse çalışma süreçlerinde karşılaştıkları sorunların, ülkeler ve kültürler arasında farklılık gösterebildiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Kadının ekonomik ve sosyal/siyasal katılımı meselesinin uluslararası platformlarda tartışılması, değerlendirilmesi hem bu konudaki farkındalık bilincinin artmasına hem de ulusal veya uluslararası standartlar, politikalar ve yaptırımların geliştirilmesinin önünü açması bakımından oldukça önemlidir. Cinsiyet körü uygulamalar ve pratikler dolayısı ile kadınlar iş piyasalarından uzaklaşmaktadır. Toplumsal hayatı düzenlemede daha yapıcı, adil, insaflı ve ölçülü olmayı içeren adaletli politikalarla özellikle kadının iş ve özel hayatı arasında dengenin sağlanmasıyla onların sosyal/siyasal ve ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmaları mümkün olabilir.”

Haberin devamı için: Sare Aydın: Kadınlar profesyonel yaşamları ile aileleri arasında bir tercih yapmaya zorlanmamalıdır

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top