Halkla İlişkiler Komisyonu2023-03-14T17:45:04+03:00

Komisyon Başkanı: Nazire COŞKUN

İçerik: Üyelik çalışmaları, temel yeni üye edinme ve mevcut üyelerin durumu ile ilgilenir, derneğin toplumla olan temasında aktif rol üstlenir.

Çalışma Alanları:

  • Üyelerin aidiyet hissiyatlarını pekiştirecek “üye buluşmaları” düzenlemek
  • Derneğe yeni üye kazanımını sağlamaya yönelik organizasyonlar tertip etmek
  • Dernek ve kamu kuruluşları arasında iletişimin tesis edilmesi amacıyla network oluşturmak
  • Derneğin ulusal ve uluslararası lansmanıyla ilgili projeler üretmek
Go to Top