Hukuk El Rehberi

Kurulduğu 8 Mart 2013 tarihinden bu yana kadının onuruyla yaşayabileceği güvenli bir toplumun inşası ve adil bir gelecek hedefiyle çalışan KADEM, “varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesini savunan bir sivil toplum kuruluşudur. Kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda ortak bir bilinç oluşturulması, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve temel haklara saygının tesisi ve devamı için çalışmalar yapmaktadır.

Kadına ve kız çocuklarına uygulanan her türlü ayrımcılığı “insan hakları ihlali” olarak değerlendiren KADEM, kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde, uygulanabilir, kalıcı çözümler üretmek ve adalet merkezli bir söylem oluşturmak gayretiyle farkındalık çalışmaları icra etmektedir. Toplumsal hayatın her alanında kadının temsilini ve aileyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bilindiği üzere, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi gayesiyle başta

Anayasamız olmak üzere birçok yasal düzenleme kabul edilmiş, köklü değişiklikleri içeren bu düzenlemeler, hızla hayata geçirilmiştir. Kadının, aile ve iş hayatında, hülasa hayatın her alanında yaşaması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi için kendisine tanınan yasal hakları bilmesinin önemini de gözeterek kitapçığı hazırladık. Bu çalışmayla, sosyal hayat içinde sıkça karşılaşılan olaylarda, yasal haklar konusunda bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefledik.