İbrahimi Dinlerde Kadın


Tarihi süreç içerisinde kadın, birçok toplumsal değişimin merkezinde yer almasına ve dünya hayatının hassas dengesini sağlamada önemli bir rol üstlenmesine rağmen, çoğu zaman insan onuruyla örtüşmeyen kötü uygulamalara maruz kalmıştır.

Kadının yaratılış hikâyesi, kız çocuk, eş ve anne olarak konumu, dini ve toplumsal hayattaki hak ve yükümlülükleri, erkek karşısındaki statüsü, tarih boyunca çeşitli din ve kültürlerde daima tartışma konusu olagelmiştir. Kadının farklı görüşlere ve uygulamalara konu olması, toplumsal yapıyla olduğu kadar dinlerin getirdiği öğretilerle de yakından ilişkilidir.

KADEM olarak, toplumun kadına ve erkeğe yüklediği roller ile cinsiyete dair kalıp yargıların oluşmasında dini metinlerin yanlış yorumlanmasının önemli bir etkisi olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple İbrahimî Dinlerde Kadın konusunu odağımıza alarak kadın algısının tarihi süreçte yaşadığı dönüşümü, üç dinin kadın tasavvurunu ve bu tasavvurun zaman içerisinde nasıl evrildiğini mukayeseli olarak bu kitapçıkta bir araya getirdik.

Hazırladığımız bu özgün eserin ilk bölümünde, Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan, “Yahudilikte Kadın” başlığı altında Yahudi kadınının taşıdığı dinî kimlik, Tevrat hukukunda kadın ve Yahudilikteki modern düzenlemeleri ele almıştır.

“Hristiyanlıkta Kadın” konusu ise yakın zamanda kaybetmiş olduğumuz değerli hocamız Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’ın katkılarıyla geniş bir perspektiften değerlendirilmiş; Hristiyan inancında kadının yaratılışı, ilk günah, dört İncil’de kadın, Hz. Meryem, havariler ve sonrası dönemde kadın, kilise babalarına göre kadın, ortaçağ ve modern dönemde kadın konuları bu bölümde açıklanmıştır.

Son olarak “İslam (Toplumun)da Kadın” konusu Doç. Dr. Mehmet Birekul tarafından ele alınmış; teolojik ve ontolojik açıdan İslam’da kadın, sosyolojik bakımdan İslam toplumunda kadın, sosyo-kültürel ve mesleki hayat içinde kadının konumu ile İslam’da aile içi roller ve kadın konu başlıkları altında değerlendirilmiştir.

Bu çalışma Türkiye’de ilk kez bu yaklaşımla hazırlanmış bir yaygın eğitim setidir. Ele alınan her başlık, alanında uzman eğitmenler tarafından gruplara anlatılacaktır. Bu bağlamda, protokol anlaşmaları yapacağımız kurumlar ve 50 ildeki temsilciliklerimizde yüz yüze eğitimlerin yanında dijital mecralarda online eğitimler de hedeflenmektedir.

İbrahimi Dinlerde Kadın videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İBRAHİMİ DİNLERDE KADIN | HRİSTİYANLIKTA KADIN

İBRAHİMİ DİNLERDE KADIN | YAHUDİLİKTE KADIN

İBRAHİMİ DİNLERDE KADIN | İSLAM (TOPLUMUN)DA KADIN

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top