II. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ YAKLAŞIYOR!

II. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ: KADIN VE YOKSULLUK KONGRESİ

PROGRAM AKIŞI

3 MART 2016

 09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:30 Açılış Töreni Tanıtım Filmi ve Açılış Konuşmaları

Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz: KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Nazım Ekren: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

10:30-12:00 AÇILIŞ PANELİ 

Moderatör: Sevgi Kurtulmuş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Konuşmacılar

Sema Ramazanoğlu: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Süleyman Soylu: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Ömer Çaha: Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Piyale Çitil: Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) Yönetim Kurulu Başkanı

12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:30  I. OTURUM 

SALON A

Moderatör: Oya Dağlar Macar, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Konuşmacılar

1. Şirin Dilli, Laura NavarroGarcia: Göç, Yoksulluk, Dışlanma ve İslami Feminizm

2. Mustafa Tekin: Kadına “Yoksul” Bakışlar: Profanın Dar Dünyasından İslam’ın Geniş Evrenine

3. Suzan Karaman: Yoksulluğu Eritmede Kadın İşgücü ve Din

4. Ömer Faruk Işıklı: İslami Sosyal Sektör Organizasyonları: Üreten Kadın Tipolojisi Üzerine Sosyolojik İnceleme

SALON B

Moderatör: Saliha Okur Gümrükçüoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Seçil Özay, Kübra G. Yiğitbaşı: Sosyal Dışlanma Cenderesinde Kadın İntiharı Haberlerine Yönelik Bir Analiz Çalışması

2. Muhammed Arpacık: Ulusal ve Uluslararası Basında Mülteci Kadınların Haberleri ve Haber Fotoğrafları

3. Yaşar Barut, Kemal Özcan, Volkan Duran, Hüseyin M. Bulut: Ulusal Basında Kadın ve Yoksulluk Olgusunun Ele Alınışı

4. Emel İştar: Türkiye’de Kadın Girişimciliği: Gazete Haberleri Üzerinde Bir Araştırma

SALON C

Moderatör: Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Rektörü

Konuşmacılar:

1. Berna Gökçen Ayan: Kız Çocukların Türk Sosyal Güvenlik Hukukundaki Hakları

2. Fehim Üçışık: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ve 1982 Anayasasına Göre Kadınların Çalışması

3. Faruk Dündar: Edebiyatta Kadın Mültecilere Bir Örnek: Shauzia

4. Cafer Özdemir: Özgün Fikirlerin Kaynağı Olma Bağlamında Türk Kadınına Masal Penceresinden Bakmak

 14:30-14:45 Çay & Kahve Arası
14:45-16:15       II. OTURUMSALON A

Moderatör: E. Sare Aydın Yılmaz,  İstanbul Ticaret Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Canan Coşkun: Suriyeli Kadın Mülteciler ve Yoksulluk: Malatya Örneği

2. Esra Karadaş: Mardin İli Mültecileri Üzerinde Yoksulluğun Feminizasyon ve Capability Örneği

3. Gülferah Bozkaya: Aynı Dünyada Ayrı Dünyaların Yoksulluğu: Kadın Sığınmacılar

4. Aylin Doğan: Suriye’deki Göç Sürecinde Kadın Mültecilerin Yoksullukla Mücadelesi

SALON B

ModeratörHavva Çaha, Araştırmacı/Sosyal Politikacı

Konuşmacılar:

1. GülderenDurna: Çifte Yoksulluk: Engelliyim, Kadınım Kamusal Alanda İstihdam Edilen Engelli Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2. Yasemin Esen, Meryem Gökyar: Kentte ve Kırda Yaşlı Kadınların Yoksulluğu ve Yalnızlığı

3. Sümeyra Koçtürk, Emine Yavuz, Büşra Yavuz: Kırsal ve Kentsel Açıdan Kadının Yoksulluğu

4. Bahsanda Rafiyeva: Mülteci Kadın Olmak ve Yoksulluk

SALON C

Moderatör: Fatma Elif Kılınç, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

Konuşmacılar:

1. Hakan Karaman, Mustafa Çelik: Küreselleşme ile Değiştirilen Kadın Algısı

3. Özlem Ünlü: Göçmen kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Haksızlıktan Yoksulluğa

4. Didem Baş Bilge: Sosyo-İktisadi Değişimler ve Kültür-Gelenek Etkisi Arasında Sıkışmış Müslüman Kadın Kimliği: Kuzey Kafkasya Örneği

16:15-16:30  Çay & Kahve Arası 
16:30-18:00    III. OTURUM 

SALON A

Moderatör:  H. Şule Albayrak, Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Ahmet M. Eyitmiş, Ayfer N. Eyitmiş, Mutlu Aslantürk: Mikro Kredi/Girişimcilik Kredisi Ne Kadar Başarılı? Kahraman Maraş Örneği

2. Uğur Albayrak: Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Mikro Kredi Uygulamaları: Yalova Örneği

3. Nurten Küçük, Orhan Küçük: Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Katılmalarında Hibe Desteklerinin Önemi: Üç Başarı Hikâyesi

4. Feyza Gizligider: Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Çözüm Önerileri

SALON B

Moderatör: Hatice Karahan, İstanbul Medipol Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Özge Korkmaz: Kadın İşgücüne Katılma Eğilimleri: Türkiye Örneği

2. Zeynep Müjde Sakar:  Girişimcilik ve Kalkınmada  kadın

3. Uğur Sönmezoğlu: Kadın Girişimciliğinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

4. Bahar B. Doğan, Mehmet Kaya: Türkiye’de Kadın Çalışsa da Yönetici Olabiliyor mu? Üniversiteler Üzerine Bir Analiz

SALON C

Moderatör: Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Konuşmacılar:

1. Esra Yüksel, Funda H. Sezgin: İnsani Gelişme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Arasındaki ilişkinin Panel Regresyon Analizi ile İncelenmesi

2. Habibe Öçal: Kadının YoksulluklaKimlikleştirilmesi

3. Gökçen Sayar Özkan: Yoksulluğun Kavramsal Çerçevesi İçinde Kadın

4. Büşra Küçükkayış Bilgin: Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü

18:00-18:30 Kongre Sonuç Bildirisi ve Kapanış

KADIN-VE-YOKSULLUK-1-3-(1)-(1)

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top