3 Mart 2016 – İSTANBUL

Merkezi İstanbul’da bulunan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ni gerçekleştirecektir.

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi web sitesi: https://kadinveadaletzirvesi.org/

Zirve, kadın sorunlarını ulusal ve uluslar arası farklı boyutlarıyla kamuoyunun dikkatine sunarak konuya karşı duyarlılık gelişmeyi amaçlamaktadır. Zirve bu amaca hizmet etmek üzere değişik ülkelerden hükümet yetkililerini, akademisyenleri, araştırmacıları, basın mensuplarını, aktivisitleri ve öğrencileri bir araya getirerek kadın sorunlarıyla ilgili konuları çok yönlü tartışmayı ve müzakere etmeyi hedeflemektedir.

Zirvede tebliğlerin yanı sıra, değişik ülkelerden bakanların katılacağı bakanlar düzeyinde bir müzakere oturumu yapılarak her ülkenin kadına yönelik politikaları masaya yatırılacaktır. Farklı kıtalardan yirmi ülkeden bakanlık düzeyinde katılımın sağlanması hedeflenmektedir. Bakanlar oturumunu takiben iki gün boyunca paralel oturumlar gerçekleştirilecektir. Paralel oturumlarda değişik alanlardaki kadın sorunlarıyla ilgili tebliğ sunumları yapılacaktır.

Zirvede mağdurları ve araştırmacıları bir araya getiren dört tane de odak grup çalışması gerçekleştirilecektir. “Kültürel kodlar ve erkeklik”, “kadın ve barış”, “Suriyeli kadın mülteciler” ve “kadına karşı şiddet” temalarını ele alacak olan odak grup çalışmalarında ulaşılan sonuçlar ayrı bir panelde sunulup tartışılacaktır. Odak grup katılımcıları Zirvenin Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecektir. Zirve aynı zamanda poster sunumuna da açık olacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özetlerin sunuşu için son tarih:   30 Mayıs, 2016

Kabul alan tebliğlerin ilanı:          20 Haziran, 2016

Geniş özetlerin son teslim tarihi:  15 Eylül, 2016

KAYIT VE KONAKLAMA

Zirve için gönderilen tüm bildiri ve posterler hakemlik sürecinden geçirilerek değerlendirecektir. Zirve’ye katılmak üzere kabul alan katılımcıların her tür yol ve konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır. Ayrıca poster sunumu yapacak olan katılımcılara da konaklama imkânı sağlanacaktır.

BİLDİRİLER VE DİL

Zirve’ye katılmak üzere başvuran katılımcıların 500-1000 sözcük arasında özet sunmaları gerekmektedir. Kabul alan katılımcıların, belirlenen tarihe kadar özetlerini revize etmeleri ve 1000-1500 sözcükten oluşan genişletilmiş bir özet halinde yeniden göndermeleri gerekmektedir. Genişletilmiş özetini zamanında göndermeyen katılımcıların yerine yedekler devreye sokulacaktır. Bildirilerin ve posterlerin genişletilmiş özetleri Zirve Kitabı olarak basılacaktır.

Zirve, çok dilli olarak gerçekleştirilecektir. Ancak bildiri özetlerinin İngilizce veya Türkçe (yurt içinden gönderilenler için) olarak gönderilmesi gerekmektedir. Zirve Kitabı İngilizce ve Türkçe basılacağı için kabul edilen bildirilerin genişletilmiş özetlerinin hem İngilizce hem de Türkçe olarak teslim edilmesi gerekecektir. Katılımcılar İngilizce, Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinden herhangi birinde sunuş yapabileceklerdir. Yapılan sunuşlarla ilgili simültane çeviri imkânı sağlanacaktır.

AŞAĞIDA İLAN EDİLEN KONU BAŞLIKLARINDA BİLDİRİ KABULÜ YAPILACAKTIR

Zirve’nin öncelikli iki konusunu Barış Süreçlerinde Kadın ile Suriyeli Mülteci Kadınlar ve Sorunları oluşturmaktadır. Zirvede bu iki konuya, özel olarak ağırlık verilerek kadınların barış sürecinde oynadığı role ve Suriyeli mülteci kadınların yaşamakta olduğu çok boyutlu sorunlara dikkat çekilecektir. Bu iki sorunla ilgili önerilen tebliğlere öncelik verilmekle birlikte Zirve’nin konuları bu iki konuyla sınırlı olmayacaktır. Aşağıda yer alan konuların hepsiyle ilgili sunulan bildiri özetleri dikkate alınıp değerlendirilecektir.

 • Barış süreçlerinde kadın
 • Suriyeli mülteci kadınlar ve sorunları
 • Çalışma yaşamında ve işgücünde kadın
 • Esnek çalışma politikasının kadın istihdamına etkisi
 • Moda, popüler kültür ve kadın
 • Çocuk gelinler ve erken yaşta evlilikler
 • Dinlerin penceresinden kadın ve erkek
 • Kadın ve yoksulluk
 • Avrupa’da Müslüman kadın
 • Kentsel mekân ve kadın
 • Engelli kadınlar ve sorunları
 • Kadına karşı şiddet ve mücadele yolları
 • Kadın, adalet ve eşitlik politikaları
 • Siyasal katılım ve kadın
 • Sivil toplum ve kadın
 • Karar alma mekanizmalarında kadın
 • İş yaşamında cam tavan sorunu
 • Sinema, televizyon ve dizilerde kadın
 • Kadın, eğitim ve mesleki eğitim
 • Ayrımcılık, dışlanma ve kadın
 • Kadın ticareti ve insan kaçakçılığı
 • Sosyal medyada kadın
 • Reklam ve kadın bedeninin istismarı
 • Kadınların hukuka erişim sorunu
 • Kültürel kodlar ve erkeklik
 • Edebiyatta kadın
 • Şov kültürü ve kadın
 • Terör sarmalında kadın
 • Kadın sağlığı, üreme ve çocuk
 • Kadın, yöneticilik ve liderlik

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top