İnfaz Yasası’na ilişkin KADEM Kamuoyu Açıklaması

Sayın Cumhurbaşkanımızın kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet suçlarının yeni yargı reformu ve infaz yasa tasarısına dahil edilmemesi yönündeki kararlı tutumu yeni mağduriyetlerin oluşmaması açısından son derece önemlidir.

Bu alanda çalışmalar yapan ve sahanın nabzını sürekli tutan bir dernek olarak bu duruş bizim mücadelemizi güçlendirmekte ve çalışma azmimizi artırmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, şiddet ve cinsel istismar sadece muhatabını mağdur etmekle kalmayıp bütün bir toplumu ifsad eden ve zararı zamana yayılan suçlardır. Bu suçlarla mücadeleyi bir insanlık görevi olarak telakki ediyoruz.