İş ve Ekonomi Kurulu2023-12-25T11:58:10+03:00

Kurul Başkanı: Işıl Emrah Akdoğan

İçerik:İş dünyasındaki ve çalışma hayatındaki kadının sorunlarını tespit eder ve bu doğrultuda projeler üretir.

Çalışma Alanları:

  • Kadın ve Ekonomi temalı akademik araştırmaları takip etmek ve bunları derlemek
  • Kadın ve İstihdam konusunda olası problemlerin tespit edilmesine yardımcı olmak için güncel literatürün hem istatistiki bilgi hem de bilimsel araştırmalar kapsamında takibini yapmak ve bunlara katkı sağlamak
  • Kadının iş dünyasındaki sorunlarının analiz edilmesine ve çözüm üretilmesine hizmet edecek seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek
  • Kadının iş dünyasında yer alması noktasında engellerin ve problemlerin tespit edilmesi açısından toplumsal, kültürel ve ekonomik analizler yapmak veya bu konudaki mevcut verileri derlemek
  • Kadınların çalışma koşulları konusunda işverenlerin görüşlerinin alınmasına ve onlarla fikir alışverişinde bulunulmasına fırsat verecek toplantılar ve etkinlikler düzenlemek
  • Kadının meslek sahibi olmasına katkı sağlayacak faaliyetler organize etmek
  • “Kadın ve Meslek Edinme Eğitimi” gibi kadının istihdamını arttırmaya yönelik konu başlıklarında genel ve yerel yönetimler bünyesindeki kuruluşlarla ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak,eğitimler düzenlemek ve projeler üretmek
Go to Top